1968, ELS PERGAMINS REIALS

Una petita història sobre els pergamins reials i el mercat Medieval de Guimerà. Tot va començar al saber que hi havia una caixa forta encastada a l’antic ajuntament de Guimerà, fora de servei i sense saber els secrets que s’hi guardaven…

Amb motiu de les campanyes de recerca escolar Missió rescat, fets que es varen seguir a Guimerà del 1966 al 1981, es motivaren importants troballes arqueològiques, també a la vall del Corb, amb jaciments prehistòrics i descobertes en els camps de la història, de l’art, i molt especialment, sobre el patrimoni cultural. Es motivà també, en el Grup de Recerca Escolar, la necessitat de saber que guardava l’arxiu de l’Ajuntament de Guimerà.

Podem parlar d’una petita i gran història sobre els secrets que ben guardats, es podien trobar en una caixa forta, ben encastada, gairebé amagada, sense clau i fora de servei, a l’antic Ajuntament de Guimerà i que no era operativa per les activitats ordinàries de la vida municipal.

imatge_2

Les primeres preguntes anaven dirigides per buscar la petita clau que ens permetria saber què hi havia en aquella caixa. El secretari va poder obrir la caixa forta. Amb molta sorpresa observàrem, enmig de diversos papers, lligalls, manuscrits… alguns documents ben conservats, entre els que hi havia dos pergamins ben plegats. Volíem saber quina relació podien tenir amb la història de Guimerà.

imatge_1

A pesar que havien perdut els segells lacrats, encara s’hi mostraven les seves marques; Podien ser dos pergamins reials? Calia fer observar si els dos portaven signatures i senyals d’autenticitat i eren privilegis reials. Dies després foren mostrats i presentats a tècnics arxivístics de Tàrrega i de Lleida. Finalment l’1 de març de 1970 es confirmaren els continguts dels mateixos a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Es tracta de 2 dos pergamins originals i fins aleshores desconeguts que justament relaten els decrets sobre els privilegis de tenir mercat setmanal i d’organitzar les fires anuals.

El 18 de juliol de 1294 el rei Jaume II havia atorgat a Guimerà el privilegi de Mercat setmanal cada dimecres i de Fira anual. Aquest pergamí, però, no es trobava a la caixa forta de Guimerà.

Quin eren, doncs, els documents que es van trobar a la caixa forta de l’ajuntament de Guimerà?

El primer pergamí trobat, provinent de la cancelleria d’Alfons IV «El Magnànim», concedit a Sogorbe 22 d’abril de 1417, està escrit en lletra humanística de la cancelleria. Ocupa un sol foli, i no ha figurat catalogat en els escrits aplegats i conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Porta signatura autògrafa del rei “RexAlfonsus” i està escrit per una sola mà. Es concedeix el canvi del Mercat al dimarts, per a evitar problemes ocasionats per la coincidència amb la veïna població de Verdú.

El segon document, signat el 19 de gener de 1526 a Toledo, també fins ara inèdit, està escrit amb lletra pertanyent al registre de la cancelleria de l’emperador Carles I. Està escrit en un sol foli i té 18 línies. Porta firma autògrafa del rei “Yo el, Rey”. Els segells han estat posats en diversos tipus de ceres. Confirma els mateixos privilegis i el canvi de dia al dimarts.

imatge_3

Podem dir que aquesta troballa va ser la llavor del que anys més tard va suposar la recuperació del Mercat Medieval per part de la gent de Guimerà i del que aquest any 2014 en celebrem la seva XXa edició. Però aquesta és una altra història…

imatge_4

 Joan Duch i MasComparteix la publicació:

2 comentaris a “1968, ELS PERGAMINS REIALS”

Feu un comentari