1848, EL MOTA DE GUIMERÀ

Recollim en aquest escrit la figura de Joan Mota, capità carlí d’una partida de trabucaires, a partir de documentació recentment trobada a l’Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Codines.

No tenim cap constància de la participació d’en Joan Mota als fets històrics que suposaren la destrucció del castell de Guimerà l’any 1835 (vegeu l’entrada 1835, LA LEGIÓ ESTRANGERA ENVAEIX GUIMERÀ).

Tenim la primera notícia del “Mota” de Guimerà el 27 d’abril de 1836, quan crema les portes de la vila i del castell d’Arbeca; els carlins exigeixen contribucions, roba i pa.

Fins avui no en sabíem res més. Molt recentment rebem unes notícies del Mota per part de la seva nova pàtria que era de Sant Feliu de Codines. La recent documentació es va iniciar en la consulta de l’Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Codines, en 2014, per part de Francesc Pineda i Fontseré, escriptor i periodista, resident a la dita població i que tot investigant sobre els testaments del segle XIX en el dit arxiu, es va adonar que n’hi havia un de corresponent a un veí de Guimerà i que el testador ”de nom Joan Mota, era el capità d’una partida de carlins que anava a ésser afusellat tot seguit”.

Textualment: Fou tot ordenant a l’Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Codines, els testaments del segle XIX, quan vaig adonar-me que n’hi havia un corresponent a un veí de Guimerà. La procedència em cridà l’atenció, i en llegir-lo, vaig observar que el testador de nom Joan Mota, era el cap d’una partida de carlins, que anava a ser afusellat tot seguit. Per la data (7 d’abril de 1848) vaig comprendre que l’empresonament i execució era un episodi més de la guerra coneguda com “dels Matiners”.

Segon Pineda, el trobem prenent part en la Segona guerra Carlina o Revolta dels Matiners. Qui era Joan Mota per prendre part molt activa en aquella revolta? Per apropar-nos, ni que sigui indirectament, a les motivacions que podien haver impulsat en Joan Mota a prendre part activa en la revolta, hem de fer una breu lectura del seu testament. Cal dir d’antuvi que del testament d’en Joan, bé sigui per la quantitat de diners que llega, bé per la cura que té que la seva esposa pugui viure dignament, es desprèn que hauria de ser un pagès benestant dintre de la població. Un pagès d’uns 40 o 50 anys, segons la partida de defunció.

Testament i Certificat de defunció

Diu en Josep Fontana que la revolta començà a Solsona a primers de setembre de l’any 1846, on s’aixecà mossèn Benet Tristany, que més tard seria afusellat a la mateixa població. Fets que emmarca dintre la gran crisi econòmica que patia tot el país.

Per la nota publicada el “Brusi” l’abril de 1848, sabem que en Joan Mota juntament amb sis membres d’aquesta partida, foren presos a la masia coneguda com el Pou de Sant Martí de Centelles, encara avui existent, i situada prop de la carretera que de Sant Quirze Safaja, mena cap a Centelles, i a uns 15 Km al nord de Sant Feliu. Tant en el cas dels carlins fets presoners a l’interior del Soler de Bertí l’any 1834, com en aquest de la masia Pou, per cert situades a pocs quilòmetres l’una de l’altra, tenen tots els trets de ser fruit d’una delació.

imatge1

Reproduïm les paraules del Diari de Barcelona Dimecres 5 d’abril de 1848.

Ha llegado a nuestra, noticia que el bizarro D. Francisco Pulgar, Capitán del regimiento infanteria del Rey, con una parte de la columna del mismo cuerpo de San Feliu de Codinas, después de alguna resistència, hizo prisionera el dia 2 del actual en el término del Pou de St. Martin, la partida de trabucaires del cabecilla Mota compuesta de 6 individuos. Se les cogió un trabuco de bronce, un fusil, una carabina, dos escopetas, una pistola y un puñal. Sus nombres son los siguientes: teniente coronel D. Juan Mota; trabucaires, José Costa, José Manuel, Francisco Colome, José Mateu, Luis Berenguer, Salvador Salas.

Joan Duch i Mas, Francesc Pineda i FontseréComparteix la publicació:

EL QUEIXAL DE LA BRUIXA

Sabeu on podeu trobar una pedra que, segons resa la llegenda, era transportada per una bruixa que estava ajudant al diable?

Que Guimerà és terra de bones pedres, queda clar, nom’s cal mirar la magnificència dels seus monuments, com la torre de Guaita, església de Sta. Maria, el Monestir de Vallsanta, tot el conjunt medieval…

Hi ha un altre monument, ben lluny ren aquest cas, que segons diu la llegenda, també fou construït amb pedra provinent de Guimerà. La història, segons s’explica, diu que una bruixa (veieu també l’entrada BRUIXES A GUIMERÀ ) ajudava el diable a construir el pont de Martorell.

imatge3

Per tal fi, portava pedres des de Guimerà i en passar per Fillol ja es feia de dia i va sentir el gall que cantava el nou dia. Aleshores, la bruixa, espantada, va deixar anar la pedra i va fugir corrent. La pedra va caure a prop de Fillol, just davant de l’Hostal de la Banya.

imatge4

A la barana, del pont del diable de Martorell, hi havia un forat a la seva base, on hi faltava una pedra, que tenia les mides exactes de la de l’Hostal de la Banya. Quan la gent de la contrada viatjaven, amb carro, a Barcelona i es paraven, a descansar, a Martorell, anaven a veure el pont i,apamant el forat, on faltava una pedra, comprovaven, que tenia la mateixa mida que la seva pedra.

Aquesta, coneguda pel nom de “El queixalde la Bruixa”, estava tocant a la paret de l’Hostal de la Banya, al peu del camí vell d’Aguiló. El 1974 fou traslladada per l’Ajuntament a la plaça de l’Església i recentment fou tornada al seu lloc original.

imatge1

És un Monòlit rectangular de 3,60 x 0,70 x 0,40 metres i pesa aproximadament uns 3.500 Kg.

El podeu trobar sortint de Sta. Coloma deQueralt cap a la Panadella. Deixant enrere els darrers magatzems ubicats a la dreta de la carretera, girem pel primer trencall i de nou a la dreta.imatge2

Jordi Sender i BeletaComparteix la publicació:

QUINA PARENTELA!

01A la mort de la baronessa Guiomar Manrique, el 1539, vídua de Felip Galceran “el Pòstum”, darrer baró de Guimerà descendent de la línia principal de la casa de Castre-Pinós, l’herència del senyoriu de Guimerà fou cobejada per tres candidatures: la dels destacats comtes navarresos de Lerín, nebots de la difunta; en segon lloc per Felip Galceran de Castre-Pinós, senyor de Castre i de La Llacuna, nebot d’”el Pòstum” (qui realment hi tenia moltes opcions); i finalment per Guillem Ramon de Castre-Pinós, vescomte d’Évol, qui acabaria sent l’hereu correcte o legítim de la baronia.

schilder uit Valenciennes; vermoedelijk Jacques Le Boucq, Blazoen van het 23ste Gulden-Vlieskapittel, 1559, Manrique de Lara Duc de Najara; inv: 433 N.199Escut del llinatge Manrique de Lara

Les tres candidatures presentaren plet per la successió i la cosa s’allargà en procediments. Mentrestant, fou ben curiós com va reaccionar la bona gent de la vila de Guimerà. Els prohoms del poble sol·licitaren per carta al rei-emperador Carles suplicant que Guimerà s’incorporés al patrimoni reial, és a dir, que deixés de ser una vila sota ordre senyorial. Així, el poble diposità 20 mil sous, preu del mer i mixt imperi (dret de la total jurisdicció) que en el seu moment havia comprat la baronessa Francesca Alemany a la corona. La gent de Guimerà pagava perquè tal jurisdicció deixés de ser feudal, per ser reial.

2Emperador Carles

És a dir, el poble de Guimerà no volia tenir més senyors feudals. Devien estar farts de les exigències dels senyors del castell del llarg dels segles. Tot i que consta que la baronessa Guiomar (recent-traspassada) fou apreciada pels vilatans. Tanmateix, s’hagueren de resignar, ja que la cort deliberà en favor de Guillem Ramon de Castre-Pinós.

Guiomar Manrique visqué a Guimerà, però així mateix, serveixin aquestes línies per explicar també que ja en aquells temps la família feudal de Guimerà no habitava sempre el castell del poble, ja que també eren senyors d’altres castells i senyorius, i, per tant, tenien altres habitatges, potser més luxosos que la fortalesa de Guimerà. Potser la família de la baronessa Francesca Alemany fou la darrera a viure íntegrament al castell, succeint-se després períodes discontinus amb senyors vivint-hi.

3Plànol castell de Guimerà

Guillem Ramon era nét de Francesc Galceran de Castre-Pinós, cosí segon del difunt “Pòstum”. I era en línia de successió directa l’hereu del vescomtat d’Évol, i, per tant, descendent d’aquells Pere de Castre-Pinós (camarlenc del rei Alfons “el Magnànim”) i Blanca de So que ja foren barons de Guimerà un segle abans.

4Escuts dels Castre-Pinós a Estadilla

Aquest Francesc Galceran citat fou l’espòs de “l’amant reial” Aldonça Roig, la bella jove cerverina que compartí llit amb el jove príncep Ferran, futur rei de la corona catalano-aragonesa i també de la castellana per matrimoni, futurament conegut amb el nom de Ferran “el Catòlic”. Un cop el futur Ferran II l’apartà del seu costat, es buscà un bon matrimoni per Aldonça Roig, i aquest fou el noble Francesc Galceran de Castre-Pinós.

5Ferran II

No cal dir que fou un matrimoni de conveniència i que donaria molt a parlar, però alhora donaria cert impuls a la família.

L’hereu de Francesc Galceran i Aldonça Roig es diria igual que el pare i es casaria amb una jove cosina del seu pare, Elionor de Castre-Pinós. I així, el nostre protagonista es deia “Guillem Ramon de Castre-Pinós i de Castre-Pinós”. Dues vegades! Potser es mereixia el setial de Guimerà sols per ser un Castre-Pinós pura-sang.

Els germans de Guillem Ramon, Alfons i Francesca, tindrien bons enllaços. Ell seria bisbe d’Òsca i ella seria duquessa de Gandia per matrimoni amb Joan de Borja, nét del papa valencià Alexandre VI de Borja, i essent madrastra del futur Sant Francesc de Borja.

6Alexandre VI

L’anterior esposa del duc de Gandia, Joana d’Aragó, era néta de Ferran “el Catòlic” i de la mateixa Aldonça Roig, sent el seu pare el fill contret per ambdós. I era germana de l’arquebisbe de Saragossa i lloctinent del Regne d’Aragó, Ferran d’Aragó.

Tornant a fer referència al papa Borja, cal dir que entre els catalans que regentaren la seu pontifícia durant el seu mandat hi havia també un tiet de Guillem Ramon, el cardenal Joan Jordà de Castre-Pinós, germà petit del seu pare i també fill del matrimoni entre Francesc de Castre-Pinós i “la Roig”. Alexandre VI no sols el va fer cardenal, també li encomanà ser governador del castell de Sant’Angelo de Roma.

La cosa no es queda aquí, i així, veiem que el que seria baró de Guimerà, no sols estava emparentat amb prínceps, reis, papes i sants… Guillem Ramon, vescomte d’Évol, es va casar amb Aldonça d’Aragó, filla d’Alfons d’Aragó, comte de Ribagorça, besnét del rei Joan II d’Aragó, per una branca “legitimada”. Més sang reial!

Els barons Guillem Ramon i Aldonça consta que feren una reforma al castell de Guimerà.

La mare d’aquesta Aldonça era Isabel de Cardona i Enríquez, filla del primer duc de Cardona, Ramon Folch de Cardona, i de la seva esposa, Aldonça Enríquez, germanastra de la segona esposa del rei Joan II, la reina Joana, i, per tant, tieta del rei Ferran II. Ramon Folch de Cardona era també comte de Prades i baró d’Entença, fill del comte de Cardona i d’una filla de darrer comte d’Urgell, Jaume II el Dissortat.

7Pintura de Jaume el Dissortat

La germana d’Aldonça d’Aragó i de Cardona, Maria, es casaria amb el baró d’Erill, Antoni Roger. Anys després un nét de la primera i una besnéta de la segona, contraurien matrimoni: ell Gaspar Galceran de Castre-Pinós (1584-1638), primer comte de Guimerà, i, ella, Isabel Agnès d’Erill i de Sentmenat.

El germà d’Aldonça d’Aragó, a més a més, seria Martí, duc de Villahermosa i comte de Ribagorça, cap de la família aristocràtica aragonesa més important, poeta, mecenes de les arts, cavaller guerrer… i que, alhora, es casaria amb la cunyada d’Aldonça, amb Lluïsa, germana del duc de Gandia.

8Martín de Aragón

I el fill hereu de Martí, Ferran, es casaria amb Elionor de Castre-Pinós, cosina seva per doble banda. Mentre que Anna, germana de Ferran, es casaria amb l’hereu de la baronia de Guimerà, Felip Galceran, que succeí al seu pare a la seva mort, el 1552, i sent aquests els pares del primer comte de Guimerà, el mencionat Gaspar Galceran de Castre-Pinós.

9Gaspar Galceran, comte de Guimerà

Déu n’hi do quina parentela!…

Roger RosichComparteix la publicació:

OFICIS I OCUPACIONS QUE UN DIA VAN SER A GUIMERÀ

Deixant de banda El Cadiraire, a qui vam dedicar un comentari en aquest bloc d’històries de la història de Guimerà, sembla adient fer un petit repàs a la memòria per a recordar persones i oficis que, amb el temps, i els canvis socials, han desaparegut del poble. La seva contemplació ens tramet la imatge d’un poble tancat, autosuficient en els serveis a les persones, que generava i mantenia en el teixit urbà els que resultaven imprescindibles per a garantir el normal funcionament de les activitats agràries i les necessitats de les persones.

En aquest exercici de memòria, i sense seguir cap ordre preestablert, ni cap mena de preferència, hi trobem:


La Marcel·lina. Una dona més aviat gran, vestida amb robes negres, o fosques, que anava de casa en casa venen arengades i pesca sala.

Com a tal era dels pocs oficis ambulants que hi havia al poble. I, si ens ho mirem ara, sembla tenir un cert tuf de clandestinitat. Però hi era.


El Carreter. A la part més amagada del carrer de la Capella, davant del carrer del Cacau. El darrer de la saga familiar va ser en Josep Maria, que va morir solter. Avui un dels seus descendents manté un bloc molt notable amb imatges i documents de Guimerà.

No era pas fuster, ni ferrer. Només feia carros. Recordo els treballs que feia juntament amb els ferrers per a posar el cèrcol a les rodes dels carros, ja fossin nous, o quan es “donaven tirants” (que venia a ser una mena de reciclatge). Llavors es feia una mena de foguera circular a la llera del riu, tancada amb llaunes, dintre la qual s’escalfaven els cèrcols de les rodes, fins que començaven a quedar roents. Llavors, amb força, i amb manya, calia treure’ls del foc i encaixar-los a les rodes que esperaven quietes, al costat, damunt uns pilons. Costava fer l’encaix, i l’aire s’omplia d’una olor intensa de fusta cremada. Finalment, el carreter i el ferrer tiraven aigua a tot el cèrcol de la roda caminant frenèticament al seu entorn amb galledes i pots. Llavors, per un instant, tot s’omplia de fum. La roda queda tanca i estrebada, i ja podia transitar per carrers i camins.


El Ferrer. Jo en vaig conèixer dos amb aquest ofici. A ca la Doreta, i a cal Ventura el Manescal (si ens fixem amb el nom, sembla que la casa tindria l’origen en un manescal, nom amb el qual també es designa el veterinari, i a qui té cura dels cavalls).

Ca la Doreta, és la primera casa que hi ha a la banda esquerra, pujant, de la costa del Barri, després del carrer de Jussà i del desaparegut Portal de la Font. Encara avui es caracteritza pel picador i passamà de forja, rematats per uns caps de gossos (o de llops), que, amb la boca oberta, mostren amenaçadorament, les dents i la llengua.

Cal Ventura era davant mateix del riu, després de cal Fuster, i abans de passar el Cobert del Coix. La casa tenia, i té, sortida per la banda de dalt, a la Placeta del Rossich.

La gent portava al ferrer les relles a “lluciar”, que consistia a donar-los-hi novament la forma tallant i penetrant, després de passar-les per la foganya, per a posar el ferro ben vermell, aplanar la punta a cops de martell, i refredar-la sobtadament en una mica d’aigua negrosa que tenien.

Els ferrers, vestits amb roba fosca i davantal de cuiro, treballaven tots els objectes de ferro, i també es dedicaven a ferrar els animals, cosa que requeria certa destresa, especialment per a retallar o rebaixar les ungles, o “cascos” de les potes de mules, matxos i cavalls (d’aquest n’hi havia pocs), i deixar-les igualades, evitant deixar l’animal amb una pota més llarga que l’altra. Després calia clavar les ferradures amb claus (claus de ferrar), seguint una trajectòria en diagonal, cosa que permetia reblar la punta damunt el mateix casco.

imatge1


El Baster. El Mariano de Cal Cargol, al carrer de les Piques, davant del riu, abans d’enfilar el carrer de la Reforma, i prop del que va ser convent, escola i sala parroquial, feia de baster i de barber. I és que calia reparar i confeccionar els guarniments dels animals que amb els homes treballaven el camp, i arrossegaven els carros: el collar, els recolants, les brides, el bast (també anomenat, sello), la sofra, les albardes, els tirants, etc.

Encara avui, desdibuixat pel temps, a la façana de la casa es pot llegir “guarnicioneria”, un rètol bastant incomprensible, si tenim en compte que a Guimerà el castellà mai ha estat la llengua de relació entre la gent. Ara és un signe d’una altra època.

També vaig conèixer un altre baster, el Paquero, que venia de Vallfogona, i tenia una botiga a la costa del Barri, pujant a l’esquerra, després de la carnisseria del Mota.


Finalment, diguem que el Mariano del Cargol també feia de Matalasser. Anava per les cases que el demanaven. Baixava els matalassos de llana al carrer, els desfeia damunt unes borrasses, i, amb dos bastons de vímet es dedicava a estovar i ventilar la llana, planxada i compactada després de molts i molts anys de suportar el pes dels que hi dormien a sobre. Finalment, tornava a omplir la funda del matalàs, i el cosia seguint els forats prèviament establerts.


El Sabater. Només recordo que portava el cognom d’Alba, però no en recordo el nom. Tenia una malformació a les cames, i es movia amb dificultat. Era al carrer de la Reforma, pujant a mà dreta, abans de fer el revolt. La gent hi portava les sabates per a posar-hi mitges soles, i tapetes a les sabates de les dones.

El recordo assegut amb un davantal de cuiro sota la llum d’una bombeta, i rodejat de sabates per tot arreu. La botiga era plena d’una simfonia d’olors. Unes fortes i denses, altres intenses i penetrants que venien dels tints i de les coles que emprava.

imatge2


El Sastre.- N’he conegut dos. El de cal Barri, a mitja costa del mateix nom, pujant a la dreta, que també feia de carter, i el de cal Carabasser, a la carretera, entre cal Moretes i cal Ganader, que també tenia entrada pel que avui és el carrer Jussà.

Ambdós feien vestits a mida, americanes, pantalons, abrics. I encomanar-lo era tota una cerimònia, atès que calia mirar i remirar el mostrari o les peces de roba, i també els models que sortien fotografiats a les revistes.

imatge3


El Barber.- A més del Mariano del Cargol, també exercia de barber el Joanet del Sec, al carrer de la Capella, davant de casa meva. On hi havia la barberia, que també era perruqueria, per a homes.

Amb permís dels altres, podem dir que el Joan del Sec era el barber de Guimerà, i moltes coses més, atès que també exercia d’espardenyer, treballant ell mateix les soles a partir dels feixos de cànem. Era, a més, un gran caçador, i de jove, havia jugat a futbol, de porter, aconseguint un cert reconeixement en l’entorn. En realitat, el Joan del Sec, era de cal Gaig, i a cal Sec n’era el pubill.

Els homes anaven a afaitar-se els dissabtes, per a llevar-se de la cara les barbes negres i polsoses. Calia remullar-les a fons, i amb paciència, cosa que jo havia fet més d’una vegada, talment com si fos un aprenent de l’ofici. A l’hivern, damunt l’estufa sempre hi havia un pot d’aigua amb fulles d’eucaliptus per a mantenir la humitat i donar bona olor.

A més del Sec i Cargol, també va tenir una perruqueria durant un temps el pubill de cal Joanet de l’Anxica, o de cala Elena, que pel cas és el mateix, pare de l’Antonio Armengol, que sempre ha estat paleta (de qui ara no recordo el nom), i que era de cal Tram. La seva esposa també treballava com a perruquera de dones.

El Joanet de l’Anxica es dedicava a vendre caramels i dolços els diumenges, al cine, que portava en un cabàs.


Perruqueries de dones.- La perruqueria de cala Elena, de la que hem parlat abans, era la més nova. Jo tinc com anterior, i tradicional, la de la Matilde del Ponet, a la carretera, que després va continuar la seva filla Antònia, i que a part de ser un lloc on les dones parlaven en veu alta, es caracteritzava pel brunzit que sortia dels assecadors de les famoses “permanents”.


Cosidors.- En algunes cases, a les tardes, especialment a l’hivern, es reunien les noies per a cosir, brodar i marcar les robes que, a poc a poc, entraven formar part de llur aixovar, pensant en el dia que es casarien i anirien a una altra casa.

El cosidor més representatiu, per a mi, era el de cal Colom, a les Costetes, sota de ca l’Aixol, a mitja baixada del carrer que porta cap a cal Barbos i a la casa del Sr. Metge (que en la meva infància era el Sr. Lluis Diaz, un home alt i ferm, vestit sempre amb americana, corbata, i barret, procedent de Colombia, casat amb la Sra. Antònia, que era d’un poble de prop de Cervera, que ara no sé concretar).

Altres noies anaven a cala Modisteta (un nom molt expressiu), que tenien una merceria, amb tota mena de betes i fils, i, durant un temps, unes màquines que teixien.


Podríem parlar encara d’altres oficis i ocupacions, com ara el xollador de matxos, mules, cavalls i rucs, que no era de cal Xollador (malgrat el nom), de sinó de cal Bover (nom relacionat amb l’ermita de la Bovera, o amb l’ofici de bover encarregat de la pastura dels bous), si no recordo malament (no tinc prou clar que sigui aquesta casa, a la carretera, després de cal Jan i abans de cala Bovera), però no allargarem el text, ni posarem a prova la paciència dels lectors. Aquestes ratlles només volen ser un tast que serveixi per a desvetllar records, obert a totes les esmenes, rectificacions i ampliacions que hom vulgui fer, perquè un és conscient de les limitacions de la memòria, i de les ombres que va deixant el temps al seu pas.

Amb certa tristesa ens lamentem d’allò que ha desaparegut, però realment la tristor en ve perquè no hem sabut bastir, o perquè no hem sabut trobar coses millors, que de ben segur hi són.

Josep Corbella i DuchComparteix la publicació:

JUEUS A GUIMERÀ?

El 6 d’agost de 2015, a les sis de la tarda un bon nombre de guimeranenques i guimeranencs van omplir la sala de plens de l’Ajuntament de Guimerà. El motiu era una xerrada-conferència sobre un tema nou per als estudis històrics de la vila de Guimerà: els jueus a l’Edat Mitjana.

La conferència, en el marc de la setmana prèvia del XXIè Mercat Medieval de Guimerà, pretenia fer una primera aproximació a un passat jueu que el poble va tenir a l’Edat Mitjana, del qual encara poc en sabem. Simplement es pot afirmar amb certa certesa que al Guimerà dels segles XIII i XIV (potser principis del XV) hi podien haver viscut algunes famílies jueves.

imatge_3

Per arrodonir la sessió vàrem comptar amb la presència d’Anna Colet, tècnica del Museu Comarcal de l’Urgell i investigadora del llegat jueu targarí, molt més estudiat i documentat després de les importants descobertes fetes a la ciutat. L’Anna Colet va poder explicar als assistents el patrimoni arqueològic trobat a Tàrrega, que, a partir de les restes del cementiri jueu, explica el trist final de la comunitat hebrea targarina a l’Edat Mitjana.

A Guimerà encara ens queda molta feina a fer i en Joan Duch i un servidor sols vàrem poder exposar els pocs elements que ens poden dur a concebre una petita comunitat jueva a la població: algun element arquitectònic, una pedra amb inscripcions, factors contextuals i documents que relacionen el poble de Guimerà amb alguns jueus…

imatge_2

Primer que res, intentar situar aquest call jueu. La primera ubicació per lloc, arquitectura i nom seria el Carrer Maimó, pujant cap al Carrer la Goleta i anant a donar la volta per Cal Tous i baixant fins a la placeta del Molí i el Carrer Cacau. Aquesta podria ser la zona dintre-muralles on podien haver viscut els jueus de Guimerà. És sols una hipòtesi.

Dintre de la hipòtesi incloure que just en aquest àmbit del poble hi havia dos molins, en els quals els jueus podien haver tingut alguna feina en el seu moment; sumant-hi el factor que els molins eren de la propietat del senyor del castell. També caldria considerar que aquesta zona és ben propera a la plaça Major i carrers adjacents, centre de la vida comercial del Guimerà medieval.

Un factor gens menyspreable és que Guimerà estava en una zona on les comunitats jueves de les quals se’n té constància són moltes en l’etapa medieval. Consten jueus a Conesa i a Montblanc, i una comunitat important a la mercantil Santa Coloma de Queralt, per la banda de la Conca de Barberà. Pel que fa a l’actual Urgell n’hi haguera a Tàrrega, Agramunt, Bellpuig, Anglesola o Vilagrassa. A Lleida n’hi hagué (i hi treballen en la investigació del seu call, “La Cuirassa”), i a Aitona o Seròs també. I per la banda de la Segarra també en consten a Cervera o a Guissona.

No cal dir que Tàrrega, Santa Coloma de Queralt i Cervera eren les tres ciutats amb les quals el poble medieval de Guimerà podia tenir relació comercial.

Pel que fa a la informació documental, tenim constància de tres cites que interrelacionarien jueus amb la vila de Guimerà:

El primer serien dues cartes del 1317 que ens expliquen que Astruc Sullam, jueu habitant de Tàrrega, però anteriorment veí de Guimerà (!), exigia el cobrament de mil sous a cinc homes de l’Ametlla. D’aquestes mateixes cartes podem extreure que la vila de Guimerà exigia un terç del deute, ja que era en aquesta població on s’havia formalitzat el contracte a complir.

Aquestes cartes són dirigides a Mossé Natan, perquè intervingui en el cas d’Astruc Sullam. De Tàrrega, poeta milionari, reconegut entre els jueus catalans gairebé com a príncep, Natan era sol·licitat com a mitjancer i autoritat.

L’any 1359 consta una altra polèmica que incloïa la figura del poeta Natan i de la vila de Guimerà. En aquest cas era el poble de Guimerà sencer qui havia demanat préstec a Natan i no li pagava el deute. Tota la població endeutada! El mateix rei Pere III el Cerimoniós va ordenar que s’arrangés la situació, i així es devia fer. No sabem si el pagament es va poder fer tot de cop, però sí sabem és que l’any següent Natan moriria, però això no seria excusa: tota la família del poeta-banquer es dedicava al negoci.

Aquests fets consten com del desembre d’aquell any 1359. Curiós! Just el mateix any en que la baronessa de Guimerà, Francesca Alemany, comprava al mateix rei Pere III els drets per ella i els seus successors a perpetuïtat d’exercir el mer i mixt imperi, és a dir la total jurisdicció sobre la vila. El poble de Guimerà va demanar préstec per un dret senyorial? La baronessa els ho va exigir? O la baronessa es va gastar tants diners en el poder que va fer falta demanar un préstec per seguir construint les muralles de la vila?… No ho sabem segur, però no ens allunyem gaire del que fou.

I tenim constància d’un tercer deute. Aquest era contret amb David Benaçaya, un metge jueu targarí, també per part de la vila de Guimerà. El deute era de 200 lliures i els guimeranencs van acceptar pagar-lo, donant 12 lliures per família cada any. Aquest deute hauria pogut ser contret per un altre factor rellevant de la història medieval de Guimerà: el retaule gòtic de Ramon de Mur, que el poble hauria pagat a terminis. Aquests pagaments s’haurien anat efectuant al llarg de la primera meitat del segle XV.

Un altre element que cal que considerem essencial és el factor que des del 1294 Guimerà tenia dret reial a mercat setmanal, atorgat per Jaume II al baró de Guimerà. Que el poble tingués setmanalment un mercat podia suposar que algun prestamista es pogués guanyar la vida, així com tota mena de comerciants, oficis propis dels jueus; als quals, d’entrada, no se’ls permetia tenir terres de conreu. El mercat, que fou impulsor del creixement de la vila, segurament seria un estímul que ens pot fer lligar perfectament la presència de guimeranencs jueus a l’Edat Mitjana.

imatge_4

Quedant-nos amb aquest element i fent-ne eix temàtic de la XXIa edició del Mercat Medieval, també el tema del passat jueu va centrar l’argument de l’obra de teatre al llit del riu que el poble de Guimerà representà les dues nits del cap de setmana de mercat (els passats dies 8 i 9). En l’obra “L’estrella i la creu” explicava com va poder ser el final dels darrers jueus que visqueren a Guimerà. I al cap i a la fi també explicava un tema que, malauradament, no ha deixat de ser d’actualitat al llarg dels segles i encara avui, que és la xenofòbia.

imatge_1

A la sessió a l’Ajuntament també hi eren presents l’alcalde de Guimerà, Salvador Balcells, i Raül Palacios, regidor de Cultura de Tàrrega. Amb el seu testimoni va quedar damunt la taula la ferma intenció d’avançar en l’estudi del passat jueu de les nostres contrades, així com amb la voluntat d’intentar donar projecció al relat d’una zona en la qual durant l’Edat Mitjana hi van viure petites comunitats jueves. Esperem que les institucions de referència hi puguin ajudar.

Roger RosichComparteix la publicació:

2006, EL MUSEU DE GUIMERÀ

Tot son opinions.. però segurament el Museu de Guimerà es un dels llocs de més interès cultural per a una persona que ve a visitar el poble. Aquest escrit però més que als visitants, o potencials visitants forasters del museu, va per a les moltes persones que valoren que a Guimerà i a la vall del Corb hi hagi un equipament cultural com aquest.

Es aquesta una bona ocasió per compartir informació poc coneguda respecte a aquest petit tresor, deixeu-m’ho dir així, que tenim els guimeranencs. Aprofitaré la ben entesa no només per explicar-vos curiositats, sinó també per agrair i reconèixer a aquelles persones o institucions que van contribuir a que el Museu de Guimerà fos una realitat.

No se si sabeu que la idea del projecte fou del Miquel Bofarull, que tampoc se si sabeu que es un gran aficionat a la arqueologia. Va fer la proposta el diumenge 8 d’agost de 2004 a la cloenda del Xè Mercat Medieval de Guimerà, després del fantàstic castell de focs amb la “Conquesta del Paradís” de Vangelis de fons,  prenent unes cerveses al “Cau”. Estàvem de tertúlia a la fresca i molt a gust doncs havíem venut en els dos dies de mercat mes de 300 exemplars del primer llibre que publicava la associació, “Guimerà i el Mercat Medieval”. La proposta boja del Miquel va ser acollida com un repte difícil però que podia ser molt il·lusionant. Només calia trobar un edifici, autorització per poder-hi exposar totes les troballes arqueològiques de Guimerà emmagatzemades a les escoles i al dipòsit del Museu de Tàrrega, i.. es clar, diners per fer-lo.

fotosabans

Es de justícia dir que res no hagués estat possible sense la predisposició de l’equip de govern de l’ajuntament encapçalat per la Magda Monyart i amb la contribució determinant del que llavors era tinent d’alcalde i a la vegada membre de l’associació, el Joan Rosich. Aquell equip municipal va acceptar la proposta de cedir-nos el local de l’antic ajuntament a la Plaça Major i es va comprometre a fer-nos costat en la cerca de fons per la execució del projecte. Encara que pot ser us sorprengui, així fou. No es gens habitual que l’alcalde, en aquest cas alcaldessa, i l’equip de regidors d’un poble petit com Guimerà s’impliqui d’aquesta manera en un projecte “cultural”. En hem d’estar molt agraïts i ells molt orgullosos..

La cerca de fons va esser complexa i en la seva darrera fase, -el rebre’ls-, va ser molt difícil. Tot va començar quan vam decidir preparar el projecte i presentar-lo el 13 de juny de 2005 a la Fundació de La Caixa dins del programa d’ajuts per equipaments socioculturals. El 3 de novembre de 2005 se’ns van concedir 30.000€ i teníem un any de termini per executar el projecte. Ens vam posar immediatament en marxa a la recerca d’ajuts i l’ajuntament va aconseguir 20.000€ del programa del Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat a la vegada que nosaltres gestionàvem el compromís de 15.000€ del Institut d’estudis Ilerdencs i  uns altres 12.000€ de la Diputació de Lleida.

Com us he dit abans, teníem fins a final de 2006 per executar el projecte, però no va ser fins la primera setmana de juny de 2006 que no vam tenir el permís de l’ajuntament per poder començar les obres. Des del mes de gener havíem estat preparant el projecte d’obra civil amb l’arquitecte municipal..

Volíem inaugurar el Museu pel Mercat Medieval. El divendres 11 d’agost era el dia “D”. Semblava una fita inversemblant doncs teníem només dos mesos per executar la obra i tan sols els 30.000€ de la Fundació La Caixa. Ens calien 50.000€ (50% del pressupost estimat total) per engegar i poder aguantar la situació fins quan arribessin els fons de la Generalitat, de la Diputació i del IEI. Vam valorar la situació i vam decidir tirar endavant. Contàvem amb els fons de l’associació però addicionalment vam haver de sol·licitar un crèdit de 20.000€ a La Caixa avalat personalment pel Joan Rosich i per jo mateix.

El decurs de les obres va ésser un treball d’espectacular eficàcia dels industrials que van participar en el projecte sota la coordinació del Joan Rosich a peu de canó i jo mateix via remota pel que feia a plànols, instal·lacions, dissenys i qüestions tècniques.

obresmuseu0

Si la execució de les obres va ésser espectacular, no va ser menys espectacular el trasllat de les peces del dipòsit de les escoles al museu. Destacar aquí la feina dels germans Bofarull, el Miquel i el Quico, que en una exhibició de talent i destresa van moure i desplaçar les pesants peces de pedra com si fossin de cartró-pedra fins col·locar-les cadascuna d’elles al seu lloc. No puc deixar d’agrair la generositat dels germans Bofarull per la gran quantitat d’hores i recursos que des del primer dia han dedicat al museu sense obtenir-ne res a canvi mes que la seva satisfacció personal.

La vigília del dia “D”, el dijous 10 d’agost, a les 3:00h de la matinada acabàvem de col·locar els darrers plafons explicatius i tot quedava a punt per la inauguració del divendres dia 11 d’agost de 2006. El museu tenia per aquella data els equipaments estructurals i audiovisuals per poder fer la sessió de inauguració d’una manera molt digna.

museuFINAL0

El cost total de les obres, adequacions de les sales i materials va ser de 100.478€. Les aportacions a aquest cost, com us he anticipat parcialment, van ser: Fundació La Caixa 30.000€, Ajuntament Guimerà 20.000€, Diputació de Lleida 12.000€, Institut Estudis Ilerdencs 15.000€ i Associació Guimera.info 23.478€.

No va ser gens fàcil el rebre totes les quantitats esmentades doncs hi havia acords “de paraula” tant amb la Diputació i IEI com amb l’Ajuntament de Guimerà i es va donar el fet de que el 27 de maig de 2007 el resultat de les eleccions municipals i també a la Diputació ens va deixar sense els interlocutors que ens havien compromès l’ajut. Les sol·licituds estaven en tràmit però cap d’elles estava encara autoritzada pel transferiment dels fons. Afortunadament i després de moltes reunions, de refer part de la documentació aportada i de patir força vam aconseguir el suport dels nous responsables de les institucions esmentades i encara que amb molt retard vam obtenir els diners.

El nostre agraïment a l’ Angel Boleda, mecenes de tantes coses que s’han fet a Guimerà, pot ser poc conegudes per la discreció en que fa les seves actuacions, que també ha contribuït en equipaments i en publicacions del museu. Algun dia Guimerà li hauria d’agrair formalment tota la seva generositat cap al poble.

Mes coses,.. Com sabeu al Museu de Guimerà se’l coneix també com “La Cort del Batlle”  com a tribut al edifici que l’allotja. La proposta de anomenar-lo així va ser del Miquel Angel Farré Targa. En aquell moment pensàvem que no el podríem anomenar Museu de Guimerà i aquest nom podria servir-nos com alternativa. Avui el Museu de Guimerà figura a llista de museus que publica la Generalitat de Catalunya.

No se si sabeu també que .. Hem d’agrair al grup italià Angelini propietari de Pastilles Juanola el seu patrocini del 100% de la posta en marxa de l’ascensor del museu el maig de 2007. Va caler fer el projecte nou i refer part de les instal·lacions. A partir d’aquesta data ja poden accedir persones amb discapacitat a les tres plantes del edifici.

Una altra actuació important al Museu de Guimerà va ser el novembre de 2008 amb la restauració de dos de les peces més emblemàtiques: la figura jacent i la clau de volta. La intervenció va costar uns 6.000€ i es va fer amb el suport de la Generalitat que va assumir el 50% del cost i l’altre 50% el vam compartir a parts iguals l’ajuntament i l’associació Guimera.info.

Les darreres intervencions importants al museu han estat la incorporació de les peces procedents de les excavacions de 2008 i posteriorment les làpides mortuòries l’any 2011. Ambdues intervencions s’han fet sota la autorització de la Generalitat de Catalunya però el cost de les intervencions (uns 8.000€) s’ha fet a parts iguals entre l’ajuntament de Guimerà i l’associació Guimera.info.

La tardor de 2012 s’incorpora al Museu la talla romànica del segle XII de 70cm d’alt i amb restes de policromia original. Es una peça de gran valor artístic donació de la família Farré-Barberà (Cal Mitger) a qui hem d’agrair la seva generositat i al Josep Farre Prats el haver fet les gestions que ho han fet possible.

Una altra dada molt important, un “milestone” que diuen els anglosaxons,  pel que fa al Museu fou aconseguir els recursos per la seva apertura tots els caps de setmana i festius. Aquesta fita no la vam poder assolir fins l’any 2011.

Com gaire bé tots els museus, el Museu de Guimerà es deficitari. El Museu de Guimerà no rep cap mena d’ajut institucional (excepte el cost de l’aigua i de la electricitat assolit per part de l’ajuntament) i es l’associació Guimera.info qui es fa càrrec cada any de la despesa de manteniment de les instal·lacions i de tenir-lo obert al públic que ronda els 5.000€.

Aquesta es la història de la història del  Museu de Guimerà que avui us he escrit i que a ben segur us ha assabentat d’alguna cosa que no sabíeu i que pot ser faci que et sentis una mica mes orgullós del nostre museu.

Pasqual Prous i MiróComparteix la publicació:

44-45, LA VIA ROMANA

Fa 2,000 anys, una xarxa de carreteres principals i vies secundàries de prop de 500,000 Km. d’extensió recorria tot l’Imperi Romà. Una d’elles unia Barcino amb Ilerda a través de la Vall del Corb.

Agustí Boleda de cal Roca (1967), tot llaurant en la finca dels Palaus, situada entre Guimerà i Vallfogona, als límits de les comarques de la Segarra i de l’Urgell, descobrí les restes d’una important vila romana a la partida els Palaus: una pedra arenisca del país i que va resultar ser la base d’una columna romana.

Picture4

Altres restes d’un cup o cisterna romana, un tros de columna de pedra, restes de l’antic pont, són mostres d’una possible vil·la romana al costat de la carretera feta o restaurada pels romans. Alhora, la importància del pas de la via romana per la Vall del Corb, va valorar i ampliar les descobertes al llarg de la vall. Des de Vallfogona a Belianes hi ha localitzades importants restes de vil·les romanes: mosaics, ceràmiques, làpides, un rellotge de sol, molins, dipòsits, estucs, noms de lloc i d’altres elements.

L’any 218 aC els romans arribaren a les terres d’Empúries i molt aviat les terres de Catalunya foren conquerides. Hem de pensar en lluites, revoltes i que molts poblats foren incendiats; els ibers a poc a poc foren sotmesos, amb la corresponent adaptació a les seves noves normes, costums i maneres de fer. La romanització a la vall del Corb va ésser intensiva.

Està comprovat, pel coneixement d’inscripció d’un mil·liari (avui desaparegut) trobat al terme dels Palaus a Guimerà, el pas d’una antiga calçada romana que era el camí més recte de Barcino (Barcelona) a Ilerda (Lleida); seguint tota la vall, el camí s’unia a Ilerda amb el que venia de la imperial Tàrraco (Tarragona).

mapa_1

Segons algunes estimacions, aquest mil·liari mesuraria uns 12 pams, o sigui uns 252 cm.

El text del mil·liari és el següent:

Picture2

Tiberi Claudi Cèsar August Germànic, fill de Drus. Pontífex màxim, dotat de la quarta tribunícia potestat, aclamat emperador per vuitena vegada, en el seu tercer consolat, Pare de la Pàtria. Dos-cents divuit mil peus (322 Km.)

Pel que fa a la datació, els especialistes estan d’acord en situar-ho entre el 25 de gener de l’any 44 dC. i el 24 de gener de l’any 45 dC., dates en què l’emperador Claudi va exercir el seu tercer consolat, i durant aquest període, també és el moment en què conclouen les reformes viàries iniciades durant el Principat d’August. (Hübner, Aemilius, 1869, p. 653). Sembla que fou erigit per haver restaurat i millorat la Via des del Pirineu.

Picture3

L’emperador Claudi

És possible que la seva localització exacta fos davant del Molí de la Cadena. En aquest cas, el mil·liari de l’emperador Claudi podria haver estar situat en la cruïlla on la via podria bifurcar-se en dos ramals: un ramal aniria resseguint la Vall del Corb en direcció a Ilerda mentre que el segon ramal connectaria les poblacions de Iesso amb Montblanc fins a Tàrraco.

mapa_2

Sabem que el camí passava per tota la vall, cosa que confirmen les restes de viles que es troben a les seves vores.

miliari

Mil·liari trobat a Almacelles, en la perllongació de la via de la Vall del Corb, en el tram que unia Ilerda i Osca.

Entre els segles I i III la població es desplaça a les planes de conreus, a donar vida a les vil·les agrícoles, explotant les millors terres i fixant els indígenes al conreu, sia en propietat o simple arrendament o treballant en el “fundum” per un amo.

La vil·la romana rural, era una casa amb pati central i al seu entorn dependències d’habitatge, magatzems per als productes i estris agrícoles, i tot el necessari per a una explotació agrària. Cal dir que l’agricultura era gairebé la mateixa d’ara: cereals, vinya, oliveres, alguns arbres fruiters, hortalissa i el complement ramader.

Les vil·les més riques foren les bastides a la vora del riu, com podem veure la de Vilamanyanó (El Vilet) i també “Els Palaus” (Guimerà); es poden anomenar com a molt importants els nuclis romans de la Fogonussa a Sant Martí i Castellsalvà a Belianes.

Després a poc a poc la vida romana s’anirà perdent; algunes vil·les desapareixeran i d’altres subsistiran, i perduraran en època visigòtica. Cal pensar que tota la vall passés, després d’una prosperitat als segles IV i V, a una completa decadència, i cal pensar a partir del segle VIII, en la despoblació i una situació de misèria i de gairebé total empobriment.

Joan Duch i MasComparteix la publicació:

1835, EL TAMBOR DEL BRUC

Durant uns dies, Guimerà va acollir un dels objectes més representatius i mítics de la recent història catalana…

Durant la Primera Guerra Carlina, un cop acaba la batalla del Castell de Guimerà (veieu l’entrada 1835, la Legió Estrangera envaeix Guimerà), i fets presoners els seus ocupants, les tropes governamentals regiren les ruïnes del castell.

castell derruit

Recullen armes, municions, i objectes diversos que estaven en possessió de la partida carlina que s’hi havia refugiat al llarg dels darrers 5 dies.

Entre aquests objectes confiscats, es troba el mateix tambor del famós timbaler que acompanyava al sometent a la Batalla del Bruc. Pel que sembla, aquest timbal va desaparèixer d’Igualada durant la mateixa Primera Guerra Carlina, al caure presoner dels carlins un petit destacament que el portava.

imatge_2

Tambor, Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

El tambor, junt amb la resta d’objectes confiscats, va ser traslladat a Lleida, va estar dipositat al castell de la ciutat fins a l’any 1877, moment en què va ser traslladat al Museu Arqueològic de Lleida. No va ser fins a l’any 1893, quan es va identificar amb el tambor del Bruc, gràcies a les inscripcions i l’escut d’armes d’Igualada. Finalment, l’any 1894 el tambor va ser cedit, definitivament, a la ciutat d’Igualada.

Reproduïm a continuació la CARTA que la Comissió Provincial de Monuments Històric-Artístics de Lleida dirigeix a Josep Puiggarí, corresponent de la Reial Acadèmia de la Historia, on s’explica aquesta curiosa aventura del tambor del Bruc (SEGURA J-: Història d’Igualada, Vol. I, Igualada, 1978, pp.629-630).

Tots hem sentit parlar de la llegenda del timbaler del Bruc, que explica els fets ocorreguts durant la Guerra del Francès. L’any 1,808 un jove timbaler va foragitar les tropes enemigues gràcies al so del seu tambor, que amplificat gràcies a la reverberació causada per les muntanyes del massís de Montserrat va fer creure als francesos que s’enfrontaven a un exèrcit molt més nombrós.

Durant força temps s’ha pensat que era això, una llegenda. Es feia difícil de creure que el sometent català de Manresa, Igualada, Tàrrega i rodalia hagués pogut derrotar per primera vegada l’exercit napoleònic, amb fama d’invencible fins aleshores. La versió oficial donava molt més protagonisme a les tropes regulars, de soldats professionals. Estudis recents, però, donen verosimiltut a la història del timbaler. Fins i tot hi ha hagut intents recents de localitzar la ubicació exacta des d’on el jove timbaler va foragitar les tropes franceses.

imatge_3

Sembla, doncs, confirmat que Guimerà va acollir, durant els 5 dies que va durar el setge al castell, aquesta petita joia de la història de Catalunya.

Jordi Sender i Beleta, Joan Duch i Mas

.Comparteix la publicació:

LES COMUNICACIONS PER CARRETERA

Recordem temps passats, però recents on el vehicle privat no era tan comú, les carreteres eren plenes de clots i no estaven encara asfaltades i dues companyies d’autocars s’encarregaven de les comunicacions de Guimerà i els altres pobles de la vall.

Si mirem Guimerà, al bell mig de la Vall de Corb, sembla que ho ha de tenir fàcil per al trànsit i les comunicacions. A la gent només el cal seguint el curs del riu per a sortir a la plana d’Urgell, que anys enrere tenia una mica de desert, o bé desviar-se una mica a l’esquerra, anar fins a Arbeca i les Borges per a trobar-se allí amb l’antiga via roma, avui carrereta de Tarragona a Sant Sebastià, i via del ferrocarril, ja sigui la relíquia convencional d’ample de via espanyola, o el moderníssim AVE.

Riu avall, les comunicacions semblen fàcils, però riu amunt ens porten cap als turons i serralades que, baixant des de Calaf i passant per la Panadella i Sant Magí, formen una mena d’eix separador a partir del qual els rius que neixen a les terres de llevant van directament al mar, fixeu-vos amb el Gaià que aflora sota de Rauric i damunt de Santa Coloma, i els de la banda de ponent, com és el Corb, han de seguir un camí més llarg sumant-se primer al Segre i després a l’Ebre. Des de Sta. Coloma hom pot davallar fins a Tarragona, o fins a Igualada i després seguir cap a Barcelona, seguint diferents camins.

Sempre s’ha dit que per la Vall del Corb hi passava una via romana secundària, entre Martorell (llavors conegut per Ad Fines) i les Borges. I també es diu que d’aquesta via romana en va quedar un mil·liari al terme de Guimerà, a la partida dels Palaus, però malgrat estar documentat i referenciat en algunes publicacions, avui no sabem on para.

Suposem que, històricament, les comunicacions a la Vall del Corb no eren difícils, però tampoc podem dir que fossin d’allò més fàcil perquè l’indret sempre ha quedat apartat i al marge de les rutes principals, tal com ho veiem avui, en què el ferrocarril i les autovies passen uns kilòmetres enllà. I segurament n’hem de donar gràcies, atès que aquesta “aïllament” ha fet possible que la Vall de Corb hagi conservat la seva integritat física, i hagi mantingut la pròpia personalitat, que no és altra que la de la gent que hi viu.

En temps passats, però recents, poc després de l’aparició dels vehicles de motor i de la desaparició de les diligències i tartanes, les comunicacions de la Guimerà, i d’altres pobles de la Vall de Corb, quan les carreteres, plenes de clots, encara no estaven cobertes per una capa d’asfalt i mostraven la lluentor de les pedres, es basaven en l’operativitat de dues empres de transport de viatges, equipatges i encàrrecs. D’una banda, la del senyor Ezequiel Rufes i Fontanilles, i d’altra banda, La Hispano Igualadina, S.A.

L’empresa d’autocars (temps enrere se’ls anomenava “òmnibus”) del Sr. Ezequiel Rufes tenia la base operativa a Vallfogona, i des d’allí feia el servei fins a Tàrrega, passant per Guimerà, Ciutadilla i Verdú, des d’on es desplaçava també a Montornès. També operava una altra línia des de Vallfogona a Cervera, passant pel Balneari, Albió, l’Ametlla, Cabestany, Guardialada, Vilagrasseta, Gramuntell, i Granyena (un trajecte de 21 Km., que es feia en una hora i 10 minuts, els dilluns, dimecres i divendres, segons un quadre que he trobat).

Imatges del blog Guimerà Recorda d'en Josep M. Minguell

Imatges del blog Guimerà Recorda d’en Josep M. Minguell

Els viatgers, una vegada a Tàrrega, podien continuar cap a Lleida amb el ferrocarril o amb altres serveis d’autobusos, o anar cap a Barcelona, també amb el ferrocarril que passa per Manresa, Sabadell i Terrassa, o amb els autocars de l’Alsina Graells.

El Sr. Rufes va tenir la concessió de la línia de Vallfogona a Tàrrega fins al 24 de juny de 1984, en què la Direcció General de Transports de la Generalitat va autoritzar la seva transferència al Sr. Ramon Torres i solà, d’Agramunt.

Com es pot veure en algunes fotografies, els autocars de llavors no s’assemblen gaire amb els d’ara. Per començar, tot tenien un morro molt pronunciat, on s’allotjava el motor; malgrat aparentar un cert volum, no eren pas molt llargs; portaven el sostre reforçat i protegit amb baranes, perquè era ell lloc on els viatgers dipositaven les maletes i altres objectes, com les gàbies de gallines i conills que la gent portava a vendre els dilluns al mercat de Tàrrega; la coberta estava coronada per un tendral caragolat o plegat, que calia desplegar i estendre en cas de pluja. No hi havia aire condicionat ni climatització en aquests vehicles, i alguns dels vidres de les finestres no lliscaven o bé no ajustaven prou bé, i així el desplaçament es convertia en una aventura.

L’autocar del Rufes passaven cap a les vuit del matí i tornaven de Tàrrega cap al migdia. Els dilluns anaven molt plens, i el servei es reforçava amb un segon vehicle. Els diumenges no hi havia servei al matí, sinó a la tarda, i així la gent podia anar a Tàrrega al cine, al ball, o certs locals o establiments on hi havia altra mena d’esbarjo.

imatge_2

Imatges del blog Guimerà Recorda d’en Josep M. Minguell

Del tub d’escapament dels autocars del Rufes sempre en sortia un olor diferent, sec, que no es corresponia exactament amb el que era tingut com habitual per la combustió de la gasolina o del gasoil, i això donava peu a tota mena de comentaris, mai justificats.

Els Rufes eren tres germans, l’Ezequiel (traspassat el 17 de setembre de 2014, a 97 anys), l’Antonio, que tenia un defecte en una cama, i no recordo el nom del tercer, que s’alternaven en el servei. Procedien de Lleida, però vivien a Vallfogona, i els mateixos s’ocupaven del manteniment i reparació dels vehicles.

La Hispano Igualadina, S.A., era l’altra empresa de transport de viatgers, equipatges i encàrrecs que donava servei a Guimerà, i a la Vall del Corb, per la banda de llevant. Diguem riu amunt, cap a Sta. Coloma, Tarragona, Igualada i Barcelona.

Aquest servei, en el trajecte de Vallfogona a Guimerà, en el seu moment va ser possible per unes determinades circumstàncies personals, perquè la concessió administrativa comprenia només el trajecte de Sta. Coloma a Vallfogona, i, com hem dit abans, l’Ezequiel Rufes tenia la concessió de Vallfogona fins a Tàrrega passant per Guimerà.

Així, per a fer el camí des de Guimerà cap a Sta. Coloma, i després anar a Barcelona o a Tarragona, calia canviar d’autocar a Vallfogona, o bé pujar a peu fins a Vallfogona i allí agafar l’autobús de La Hispano Igualadina, S.A.

Però resulta que a la meitat dels anys quaranta del segle passat, un xofer de Guimerà, de Cal Cervera, per a dir-ho ras i curt, el meu pare, entra a treballar a La Hispano Igualadina, S.A., i fa el servei de línia des de Vallfogona a Sta. Coloma, sortint al matí, i tornant el mateix dia al vespre.

Acabat el servei, des de Vallfogona havia de baixar fins a Guimerà, per a sopar i dormir a casa, sense portar cap passatger, perquè l’empresa no tenia la concessió del servei. I l’endemà al matí tampoc podia agafar cap passatger a Guimerà pal mateix motiu. Era una situació absurda, i es va imposar el sentit comú. L’Ezequiel Rufes no va posar cap inconvenient i va permetre a l’autocar de la Hispano Igualadina, S.A, portar els passatgers fins a Guimerà.

I així podem dir que Guimerà ha tingut comunicació directa amb Barcelona (via Sta. Coloma i Igualada) i amb Tarragona (via Sta. Coloma, Montblanc i Valls), amb anada i tornada el mateix dia. Això si, calia alçar-se matí, el pare, “lo Cervera”, sortia a les sis del matí, i tornava cap a les deu del vespre. Recordo que molta gent que viatjava a Barcelona venia a casa a preguntar l’hora per a sincronitzar el seu rellotge, i avisar del viatge, demanant que no els deixessin a terra.

Recordo també les nits d’estiu, esperant el pare a Cal Moretes. Mirant carretera amunt, i, veure els llums del cotxe que anaven venint, fins que tot ell es feia present després de Cal Quintana, i els forasters, o no tan forasters que arribaven, i les maletes que portaven a la coberta del cotxe; la gent que esperava, les abraçades i benvingudes; i la pols, sobre tot el núvol de pols que es formava quan parava. A l’hivern tot era diferent. El fred, la foscor i els deures de l’escola no ens deixaven sortir de casa. Segons com, si estàvem atents, ens arribava el soroll del motor del cotxe i, ben abrigats, anàvem a rebre el pare. Altrament, l’esperàvem a casa.

Avui, altres empreses fan el servei, i Guimerà manté una comunicació fàcil amb les ciutats de referència, malgrat continua dormint recolzat en un turó al bell mig de la Vall de Corb.

Josep Corbella i DuchComparteix la publicació:

1967-81 MISIÓN RESCATE

De nou, Guimerà involucrat en una iniciativa que va suposar una recuperació del patrimoni arqueològic del poble. La bona feina feta va ser reconeguda amb un munt de premis guanyats al llarg de les diferents campanyes d’aquest programa de RTVE. Potser tu hi vas participar…

Un dia un amic i pagès de Guimerà, el “Pep de la Marieta”, ens va comunicar que havia escoltat per la ràdio la proposta d’un nou programa de recerca per a les escoles, anomenat Misión Rescate, que finalment va estar en funcionant durant quinze anys.

Era necessari escoltar el programa setmanal de ràdio (més tard emès per TVE) i enviar comunicats de les activitats realitzades. Prefixada una possible gravació d’algun programa, detallar-ne els objectius. No es podia fer cap mena d’excavacions i davant d’una possible descoberta calia donar a conèixer les primeres dades justificades al museu més proper. El darrer treball consistia a presentar una memòria completa de totes les activitats realitzades: descripcions, fotografies, dibuixos; per tancar la recerca calia presentar uns avals de persones o entitats culturals adients que conformaven la certificació oficial de la seva descoberta, que era totalment desconeguda.

imatge_1

En cada campanya s’atorgava 1 trofeu d’or (viatge per Espanya), diversos de plata (viatge a Madrid de tot el grup, visites importants i un acte solemne d’entrega de premis amb algun detall cultural) i mencions d’honor. Al final de cada campanya, es publicava una revista amb els projectes que s’estaven realitzant i informació detallada dels grups premiats. Durant aquells anys un equip de TVE va venir diverses vegades a Guimerà per a fer reportatges amb els alumnes. La seva presència sempre era notícia. Les filmacions es realitzaren al poble, la Bovera, Vallsanta i en algun objectiu arqueològic.

imatge_2

En aquells anys Guimerà tenia quatre aules obertes i un parvulari. Els alumnes de tots els grups eren del cicle superior, entre 12 i 14 anys. Cada premi era una alegria per les famílies i els alumnes que hi formaven part, per l’interès del grup i l’objectiu fixat.

Es formaren, els primers anys, tres grups: el nº87,el nº120 i el nº181 que es van conservar durant totes les campanyes. Els alumnes s’intercanviaven amb altres nouvinguts de l’escola.

Globalment, al llarg de les 15 campanyes (1967-1981) s’obtingueren set Mencions d’Honor i 12 TROFEUS DE PLATA (un any, el de 1980 obtinguérem tres trofeus de plata).

Incloem els enllaços al “Archivo RTVE” corresponent al Programa especial d’entrega de premis de ‘Misión Rescate’ del 12 d’octubre de 1971.

Kiko Ledgard i María Luisa Seco presenten aquest programa que posà punt final al concurs arqueològic Misión Rescate.

Video del moment en què es dóna el premi a Guimerà

 

Les principals descobertes al llarg de totes les campanyes van ser:

  • 7 localitzacions amb restes d’època romana.
  • 5 poblats ibèrics identificats.
  • 4 jaciments del ferro, bronze i neolític.
  • 1 camp d’urnes i 6 llocs amb sepultures de lloses.
  • 25 restes de tallers de sílex a l’aire lliure.
  • 9 gravats amb cavitats cupuliformes, cruciformes, canalets i clotxetes; 3 grups de roques.

imatge_3

 Com a fets i troballes a recordar, llistem:

  1. Com a peça important, es localitzà un rellotge de sol romà, entre altres restes en una paret d’una vil·la.
  2. Es va donar a conèixer un tros de ceràmica àtica, trobat al poblat ibèric del Castell de Ciutadilla, important per al coneixement del comerç grec en les terres de l’interior.
  3. Es van donar proves per a poder parlar del pas d’una via romana a través de la vall del Corb ¡ identificació del lloc on hi havia un mil·liari, avui desaparegut.

Recordo l’anècdota que va passar durant una visita turística als estudis a TVE on érem també convidats a dinar. En un moment determinat ens assabentarem d’un problema entre bastidors. Buscaven reserves per poder continuar la filmació d’un programa, crec que es tractava d’un que feia en Torrebruno. Entre silencis, una breu petició al nostre grup: “podrien deixar que un grup dels alumnes visitants es poguessin quedar per acabar de fer el programa i ja els portarien directament a l’hotel?” Un grup petit es va quedar entre els plafons i decorats d’un estudi, mentre els altres alumnes seguiren la descoberta de TVE. Abans de sortir dels estudis, una darrera sorpresa. Mirant entre els decorats d’una filmació, observarem una baralla campal entre unes colles i allí, entre figurants, al Miquel i el Quico de Guimerà, que portant unes espases de fusta empaitaven a altres actors. Molt moviment i sorolls de gresca, que encara ho recorden els amics Bofarull, doncs crec que foren cinc els viatges a Madrid.

Si esteu interessats en obtenir més informació al respecte, no perdeu l’oportunitat de visitar l’exposició de Misión Rescate al museu de Guimerà, La Cort del Batlle.

imatge_4

També podeu trobar tot el material gràfic de Misión Rescate a la web de guimera.info, en aquest enllaç.

I articles de l’època fent resenya dels premis atorgats: 1970_ABC   1972_Vanguardia   1973_ABC       1973_ Vanguardia      1974_Vanguardia

Incloem finalment una descripció més detallada del programa, dels diferents grups i troballes en aquest document: DOCUMENTACIÓ MISSIÓ RESCAT

Joan Duch i MasComparteix la publicació: