RECTIFICACIÓ D’ERRORS (EN DIARIS OFICIALS)

Avui, com acostumo a fer cada dia, obro l’ordenador i vaig a la web del BOE (el diari oficial de l’Estat), i la primera cosa que veig en diari d’avui és l’anunci d’ una “Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022” que ocupa fins a quatre (4) pàgines d’”apretada” literatura.

I un, que és una mica bona fe, li sembla que els senyors del BOE han tardat una mica (gairebé cinc mesos), per adonar-se dels molts errors que hi ha en una disposició molt important, com és la llei de pressupostos de l’Estat, i que, durant aquest temps, segurament molta gent, sense cap intenció, i/o sense que s’hagin equivocat, han incomplert la norma, senzillament, perquè el text publicat no era el que havia estat aprovat pel legislador.

Al cap i a la fi, rectificar una norma cinc mesos després de la publicació, posa a tota la ciutadania en una situació d’inseguretat jurídica, i, mes encara, quan llegim reiteradament, dia si, dia no, la publicació de rectificacions semblants que afecten altres normes.

El diari oficial per a donar a conèixer la rectificació, després del rètol transcrit mes amunt, comença dient: “advertidos errores en …………, se procedí a efectuar las oportunas rectificaciones:

I, seguidament, comença a relacionar les pàgines i els paràgrafs on hi ha els errors, a transcriure la redacció equivocada, i, seguidament, a donar la que s’ha de tenir per correcta.

Però aquesta llarga nota de quatre pàgines, no la signa ningú. Podem dir que no té autor conegut, i, hem de pensar que, en darrer termini, serà el director, o el gerent del diari oficial qui haurà de respondre del seu contingut.

Considero una greu falta de transparència que no consti l’autor de la rectificació del text d’una llei (i, en aquest cas, de les mes importants), sobre tot si tenim en compte que, en el seu moment, el text que ara es rectifica, i que queda sense efecte, ha estat signat pel cap del Govern i pel cap de l’Estat, i avui, un 26 de maig de 2022, se’n modifica la redacció, i el contingut, sense que s’identifiqui la persona que ho disposa.

Sobre tot, si tenim en compte, que alguns ajuntaments, com el de Torelló, quan rectifiquen errors en la publicació de la convocatòria d’una plaça de funcionari, ho signa la seva alcaldessa (veure el DOGC de 30.08.21)

En la publicació que motiva aquest comentari, podem veure que ha calgut fer un avant projecte de llei, que, després de passar per diversos assessors s’ha convertit en projecte, el que, ha sigut estudiat i revisat pel parlament, representant de la voluntat popular, durant un temps s’ha sotmès a esmenes, negociacions i rectificacions, i, finalment, aprovat per una majoria.

I ara, cinc mesos després, hom (que no sabem qui és), ens diu que el text publicat no es correspon amb el que fou votat i aprovat, i el rectifica. I, els ciutadans, no podem fer altra cosa que creure-ho, sense saber si algú ha controlat i ha validat, prèviament, la rectificació publicada, ni si el Parlament que havia aprovat la llei, també aprova la rectificació dels errors que hi hagi hagut en la seva publicació.

Sèrie molt greu que la introducció d’una paraula, d’un article, d’un punt, o d’un altra grafisme, modifiqués el contingut d’una norma aprovada, i deixés sense efecte la voluntat del legislador. No vull pensar que pugui passar, i per això cal que donar mes transparència a les rectificacions de les normes legals publicades.

Josep Corbella i Duch

advocat

26/maig/2022

 

 

Comparteix la publicació: