9999
(nou mil nou-cents noranta-nou)

Hem escrit un número, sense mes, i també llur expressió gramatical. Res mes.

Però, si el contemplem, si el mirem i el remirem, hi veiem el seu atractiu. Començant per la repetició de les xifres que formen el conjunt que forma el número, continuant per la forma de cadascuna de les xifres que conformen el numero: arrodonida, amb la meitat superior tancada i la inferior oberta; la repetició de una individualitat singular, única, formant una continuïtat en una línia recta horitzontal, que suggereix un camí que apunta a l’infinit. I, així, entra en el nostre entorn, i es fa familiar.

Atesa la seva simplicitat, és molt fàcil de recordar, però si el mirem des de la perspectiva d’un nombre de coses, de comptar objectes, anys, dies, passos, paraules, etc., s’esdevé una fita llunyana, difícil d’aconseguir.

Segons com, si la persona que el contempla i reflexiona, viu en un ambient depressiu, rodejat de frustracions, amb projectes mig començats i mai acabats, veurà en el numero 9999 l’expressió d’algú que s’ha quedat a un pas de la plenitud del numero rodo significat pel deu mil. Potser el vegi com la manifestació de la mes gran frustració, i de la inutilitat de l’esforç que no ha pogut arribar al cim, la representació d’allò mes negatiu.

Però aquell que és optimista, el que allarga la mirada mes enllà de l’horitzó, hi sabrà veure tot un conjunt de resultats satisfactoris, de guanys que poc a poc, potser amb dificultats, han enriquit i conformat la pròpia personalitat.

I tantes coses ens arriben només en uns moments de contemplació d’aquest número despullar de qualsevol altra cosa, i sense cap afegit, que podem estar una llarga estona parlant d’un número que, per ell mateix, no diu res.

Al cap i a la fi, els números son freds i inexpressius. Som nosaltres qui els hi donem veu i sentit segons l’ús que en fem, i la destinació que els hi donem, i serveixen tant per a informar-nos de riqueses exultants, com de la pobresa mes escandalosa.

Avui, aquesta llarga exposició, ha estat motivada per la contemplació del meu DNI (document nacional de identitat), que acabo de renovar, i que té validesa fins l’ú de gener de 9999. Una data que, a hores d’ara, és molt llunyana.

No se pas si arribaré a veure aquest dia en que l’Administració, sempre previsora, ha disposat que s’ha de fer la renovació del document, però estic disposat a seguir el camí que s’hagi de transitar fins arribar-hi, malgrat pugui ser llarg i difícil.

La nova data de renovació del DNI no has estat pas una sorpresa, i tampoc m’ha donat cap disgust. El temps passa inexorablement, i no podem pas anar-hi en contra, sinó que ens cal adaptar-se a cada moment i seguir, seguir amb el cap ben alt, perque si no és així, no podrem veure allò que ve, ni ens adonarem de tot el que hi ha en el camí.

La determinació d’una data pel proper tràmit administratiu de renovació, ens palesa que, en el nostre mon, no hi ha res indefinit, que tot te una data de caducitat, mes o menys llarga, però arriba un dia en que les coses acaben. I, dit això, podem afegir, que ens cal estar atents i preparats per encarar aquest moment en que les coses acaben.

Per a que ens hi puguem acostumar, aquesta setmana, acabarem un any, i en començarem un altre, i com aquell que no vol, 9999 estarà mes a prop.

Aquesta vegada, un simple número, incorporat en un d’acte administratiu, que determina la renovació d’un document important en el desenvolupament de l’activitat diària de les persones, s’ha convertit en l’impulsor d’una reflexió sobre el camí de la vida.

j.corbella i duch

advocat

30/desembre/2022

Comparteix la publicació: