Francesc Manyosa, dibuixant. Any 1912

Feu un comentari