“Museu de la pedra”

Any 1978. Els inicis del Museu de La Cort del Batlle.

 En aquesta petita, pero completa, guia hi figura

amb el nom de Museu de la Pedra. 

Totes les referencies museístiques del poble parlen de

“en projecte”, “en formació” ; actualment ja no es així

 

Feu un comentari