IN MEMORIAM.EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I ESCOLES DE VALLGORGUINA. EL VALLÈS ORIENTAL.

Fins a l’any 1890, l’Ajuntament del nostre poble era a la Plaça Maragall, concretament a la casa que després va ser forn de pa i queviures, conegut per Cal Forner.

A més de l’Ajuntament la casa s’havia fet servir de col·legi de nens quan es va crear l’escola i també hi havia un petit local que es feia servir com a presó, si es necessitava, ja que en aquell temps els pobles en tenien una.

Per les dades que he trobat, es diu que l’edifici estava en molt mal estat i l’ajuntament presidit pel Sr. Jaume Pujol Gibert, de Can Palomer, van decidir de fer-ne un de nou en el terreny propietat del consistori, que hi havia entre la Rectoria i Can Paytuví, (actuals apartaments)

Però primer es va haver de consultar al Governador Civil, i explicar-li els motius del per què es volia fer l’obra. El Sr. Governador va contestar la carta donant el corresponent permís i a partir de llavors, l’ajuntament va signar el plec de condicions de com havia de ser l’obra.

El consistori va crear una comissió on hi havia l’alcalde, Jaume Pujol Gibert, el tinent d’alcalde Narcís Gonfrans i Camps i el regidor síndic Josep Gras, per anar a parlar amb els veïns d’on s’havia de construir l’Ajuntament. Per  una banda hi       havia el Sr. Rector, Camilo Fitó i per l’altre Paula Paytuví Deulofeu. Es va aixecà una acta d’aquesta trobada.

El dia 20-07-1889, es va acordar vendre l’ajuntament antic mitjançant una subhasta pública que només hi va participar un únic comprador: el Sr. Josep Radó Pujol, que en va oferir i pagar 2.750 pessetes.

A partir d’aquest moment ja es va anar per començar l’obra i tal com podem veure en aquest plànol l’ajuntament que es va construir era un edifici  d’un sol cos amb un pis. A la façana hi havia la porta i la finestra amb un balcó. Per anar al pis hi havia una escala interior a la banda esquerra del darrera Era una sala gran sense repartir que hi feien els plens i algunes persones diuen que també s’hi havia fet col·legi de nens.

    L’Ajuntament aproximadament cap a l’any 1920

Aquesta obra, va ser feta pel contractista del nostre poble Sr. Francesc Gibert i Caballé per un import de 3125 pessetes, i la fusteria per en Simó Garriga Cavallé i va valer 412 pessetes.

Cap a l’any 1920 l’Ajuntament va aprovar de construir una altre edifici al costat de la casa de la Vila que en principi havia de ser la vivenda del secretari, però la planta baixa sabem que cap a l’any 1928 ja es feia servir de col·legi de les nenes i al costat dret era el col·legi dels nens.

 

L’Ajuntament quan ja hi havien les dues escoles i el terra de la plaça era al nivell dels portals. L’entrada a l’ajuntament encara era per la banda del darrera any aproximat 1928

Membres d’un Consistori l’any 1919

Hi podem veure, d’esquerra a dreta: Josep Bosch Masjoan, Pere Bosch Masjoan, Joan Pradell Vilà, Joan Paytuvi Calls, Jaume Ferrer (Secretari) Jaume Bosch Calls, Josep Gras Davi, Josep Caballé Mora, Josep Salicrú Musachs, Pere Coll Dalmau.

A l’any 1933 s’hi van fer arreglar unes goteres i es va fer construir una llar de foc a la sala de plens ja que a l’hivern hi feia molt de fred.

Acabada la guerra es va rebaixar la plaça al nivell actual i per aquest motiu es varen haver de fer escales a l’ajuntament la rectoria i l’església per arribar fins els portals.

Entre els anys 1952-1964, l’ajuntament va aprovar remodelar tot l’edifici, es van canviar bigues, es va ampliar la façana fent el portal i l’escala d’anar al pis al centre de l’edifici com és actualment. També es va fer el balcó tal com és ara.

En el període1964-1974, es va fer la vivenda pel secretari amb l’escala exterior que hi ha actualment, però el secretari hi va viure poc temps ja que aquesta vivenda es va transformar en espai municipal, entre el qual hi ha la sala de plens. Després entre l’any 1981-1982, es fa fer una altre ampliació construint un altre pis a sobre que va ser inaugurat l’any 1982, i per últim entre els anys 1995-1999, es va ampliar aquest pis deixant-lo tal com és en l’actualitat.

 

Façana de l’Ajuntament de Vallgorguina actualment

Jaume Mora Alsina

Feu un comentari