MAREDEDÉU O SANTA MARIA?.

Que els catalans som un col·lectiu “diferent”  o “ diferenciat”  d’altres col·lectius està fora de dubte, fins en l’àmbit religiós.

A Catalunya la forma correcta és MAREDEDÉU, la figura dels sants, beats, venerables,…, queda per a la resta dels humans.

Està clar que  NOMÉS  a Maria , li succeïa allò que  recull Lluc 1, 26-38

Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué:

Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.

Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L’àngel li digué:

No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.

Maria preguntà a l’àngel:

– Com podrà ser això, si jo sóc verge?

L’àngel li respongué:

L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.

Maria va dir:

– Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.

I l’àngel es va retirar.

Les advocacions de la Marededéu son nombrosíssimes per arreu, fins en terres no catalanes.

La forma “Santa Maria” , obeeix a la idea “ d’uniformitzar ” pròpia del nacionalisme espanyol, al que li agraden coses com “ españolizar a la ninos catalanes”.   Està clar que rebaixa  – o vol rebaixar – el paper de la Marededéu, és sense cap dubte una forma – més – de masclisme estult.

El cert però, és que les persones, siguin del lloc que siguin, tenen SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, fins els que cridaven “ A POR ELLOS!!!!”, alguna advocació mariana

Que la Marededéu tingui pietat de nosaltres i faci arribar a l’Altíssim el legítim desig de llibertat del poble català !!!!

Feu un comentari