TALARN. EL LLOC DEL FRONT

El  Josep Vives Domingo, publica una imatge ‘Talarn Antic’

El Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 – Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997), eminent filòleg , al que únicament la seva condició de català, privava d’un major reconeixement internacional,  inclou  «Talarn» entre els topònims d’origen cèltic presents als Pallars.

https://cat.elpais.com/tag/joan_coromines

Prové del cèltic comú «talos» (front) amb el sufix també cèltic «-arnos», present en diversos topònims del mateix origen. «Talarnos» (el lloc del front) seria, doncs, el topònim antic, perfectament intel·ligible si s’arriba a Talarn des del sud-est i es veu el poble dalt de la cinglera que domina la vall de la Noguera Pallaresa.

En la terminologia militar el terme ‘front’ té una connotació de límit amb altres forces, pensem que Talarn, en algun  apoca i per un llarg període, devia ser la frontera amb altres grups humans.

Feu un comentari