CAPELLA DEL MAS VILAPORTA, ADVOCADA A SANT FRANCESC XAVIER. L’ESQUIROL. OSONA

Llegia  al Mapa de Patrimoni, que la capella del mas Vilaporta, al terme de l’Esquirol, a la comarca d’Osona, advocada  a Sant Francesc Xavier (7 d’abril de 1506 – 3 de desembre de 1552) , és un edifici  d’una nau, de planta rectangular.

La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Presenta un element decoratiu de ferro amb una creu.

El portal és rectangular, de pedra treballada.

Els murs són de pedra lligada amb morter de calç arrebossats

Les capelles i oratoris de les masies catalanes, son un tresor, no sempre accessible, ni visitable, tota vegada que son de propietat privada.

Feu un comentari