DIGITALITZANT L’ADMINISTRACIÓ DE JUTÍCIA

Amb la convocatòria d’eleccions generals de l’estiu passat s’aturava la producció
legislativa ordinària que, a hores d’ara, i per diversos motius, encara no s’ha recuperat,
però a mitjans de desembre el Govern de l’Estat, per via d’urgència, publicava tres
decrets-llei, amb extensos preàmbuls per a justificar-ne llur bondat i necessitat, un dels
quals, el que porta el número 6/23, modifica la regulació dels procediments judicials,
deixant enrere els expedients de paper, les màquines d’escriure, les plomes i bolígrafs,
per entrar en el mon digital i de les relacions telemàtiques.

Les reformes processals esmentades entraran en vigor el proper 20 de març de 2024, i
s’aplicaran en tots els processos judicial que s’obrin a partir de la data esmentada.
Les noves disposicions generalitzen els actes processals telemàtics, a distancia, sense
presencia física dels ciutadans, ni dels professionals jurídics, en les oficines judicials,
excepte en els interrogatoris dels acusats.

De la mateixa manera, les comunicacions judicials es faran, preferentment, de forma
telemàtica, això és, mitjançant per correu electrònic, que les parts i els professionals
hauran de comunicar als òrgans judicials, i caldrà estar ben atent al correu electrònic
atès que a partir del 20 de març hom pot rebre demandes, citacions i emplaçaments
dels diferents jutjats.

Amb la nova regulació s’instaura una denominada “Carpeta Justícia”, configurada com
una eina que l’Administració de justícia posa disposició dels professionals, i dels
ciutadans, per a tenir accés directe als expedients que els afecten i consultar-los, de
tal manera que, quan estigui en funcionament, els ciutadans podran consultar i tenir
coneixement personal i directe de la situació del procés, de les actuacions i tràmits,
sense la intermediació dels professionals (advocats i procuradors) que els
representen.

Preveu una oficina judicial digitalitzada, i expedients judicials electrònics
interoperables. Es a dir, passem del paper a la “dada” digital, i ens apropem a la IA,
amb tots els riscs que comporta l’automatització, que caldrà vigilar i controlar.
En aquest aspecte, el legislador a estat sensible i preveu l’adaptació de l’expedient
digital a les persones grans, sempre que tinguin mes de 80 anys, i, a petició del mateix
interessat, quan sigui major de 65 anys. En aquest cas, si l’interessat ha de
comparèixer a l’oficina judicial, o a la sala de vistes, serà citat a primera, o a darrera,
hora, i, en qualsevol cas, ha de tenir l’ajuda i el suport que calguin.

Per altra banda, i seguin l’exemple de les legislacions de l’entorn, atès que cada dia hi
ha mes actuacions massives i repetitives en l’àmbit contractual i del consum,
s’introdueix l’anomenat “procés testimoni” per a evitar la repetició d’infinitat de
processos idèntics, i d’aquesta manera, seguint unes determinades normes, la decisió
que s’hagi pres en un cas, s’aplicarà a tots el que siguin iguals, o tinguin les mateixes
coincidències.

La lectura del contingut del decret-llei que imposa la transformació digital dels
processos judicial feta des de la situació actual, veient les piles d’expedients en paper
que s’acumulen en les oficines judicials, ens porta a un entorn de voluntarisme, quasi
de somni, allunyat de la realitat, que només serà possible si ha prou dotació
econòmica, i de mitjans, per aconseguir-lo.

La nova disposició generalitza les compareixences telemàtiques que es van fer
necessàries durant la trista pandèmia de la COVID-19, i comença el camí per a
transformar l’oficina judicial en una adreça electrònica, com ho son ja les entitats
bancàries i d’assegurances.

Sembla que la mal anomenada intel·ligència artificial treu el cap en aquestes reformes,
que, si per una banda poden aportar seguretat i rapidesa en la tramitació del procés
judicial, per altra, tenen el perill d’allunyar-lo i mecanitzar-lo, que només la sensibilitat
personal dels operador jurídics podrà superar-los.

j. corbella i duch
advocat
12/març/2024

Comparteix la publicació:

ANIVERSARIS
(D’OBRES PUBLIQUES FETES A GUIMERÀ)

No recordo el dia, però en un dels meus habituals passeigs per la plaça, i carrers del voltant de casa, mentre remirava les façanes i les arcades dels Aubalsos, que l’emmarquen i li donen llur forma característica, quan poso la mirada mes avall, m’adono que sobre la font situada a la banda de dalt, al costat de l’aparador del forn de Cal Bessó, hi ha una llosa o làpida de pedra, amb una inscripció en baix relleu, que sembla feta ahir, on diu: “Dia 15 de Novembre de 1953”.

I em vaig dir: Caram !!, doncs aquest any en farà 70 de la posada en funcionament de les fonts en diversos indrets del poble, i resulta que, actualment, ningú en fa cas. Segurament han quedat oblidades perquè tot hom disposa d’aigua corrent a casa. Ningú les troba a faltar, fins al punt que ja no baixa aigua de les fonts que hi ha pels carrers del poble, tret de la del pont. La que hem tingut de sempre, i que podem anomenar històrica.

L’any 1953 es van posar fonts a la Plaça; al començament de l’Arrabal, a la paret de Cal Daua, passat l’arc de Ponent; al començament del carrer de la Bovera, prop de la carretera; a la placeta del Rosich, i, a les costetes, després de cal Quintana, on vivia el Sr. Rector. En cap d’aquestes fons hi he vist una indicació, llosa o placa, fent-ne constar l’any de construcció. De la font de la Plaça, també sortia l’aigua per l’abeurador pels animals que hi havia al costat, a la paret de l’escorxador, avui convertit en museu.

Torno a mirar la làpida, i tant el seu aspecte, net, sense cops ni senyals, com el fet de que la inscripció estigui redactada en català, em fan pensar que no va ser posada l’any 1953, sinó ans mes tard, atès que llavors, primers temps de postguerra, no es permetia l’ús del català, i tampoc l’empraven les administracions públiques

Si, han passat 70 anys d’una gran millora amb la portada de l’aigua a dintre del poble. Fins al 15 de novembre de 1953 només hi havia una font a Guimerà, la del pont, a l’altra banda del poble, i eren molt poques les cases que tenien aigua corrent.

D’aigua no en faltava, però l’abastament, sense ser difícil, era feixuc i carregós, atès que, cada dia, demanava a la gent fer un esforç suplementari per a tenir-la a l’abast a casa.

Tot hom, des del carrer dels Estudis i de la Trinitat, fins els que vivien a la carretera, estava obliga, en una o altra hora del dia, a prendre galledes, sillons i càntirs, i passar el pont per anar a buscar aigua. Una vegada omplerts els recipients, amb una galleda a cada ma, o be, portant la galleda en una mà i el canti al costat, subjectat pel braç i recolzat sobre el maluc, (hi havia algú que encara hi afegia mes pes, agafant un silló amb la mà) tornar cap a casa, pujant costa del Barri amunt (avui carrer Portal), seguint per la Goleta, i les Costetes, o pel carrer de la Cendra i el de l’Hospital, i, alguns, encara mes amunt, al carrer del Estudis, i al Castell, segons cadascú.

Servidor, que soc del carrer de la Capella, sortosament ho tenia mes a prop. Però les galledes pesaven igual, i l’ansa es clavava a la mà.

Era costum que nois, i nois, en tornar de l’estudi anessin a buscar aigua, però no era pas una feina exclusiva dels mes joves, tot hom s’hi dedicava perquè les cases no es podien quedar sense, atès que calia l’aigua per cuinar, per beure, per rentar-se, i també, per abeurar els animals, ja fossin gallines i conills que habitaven les golfes, com matxos, mules, rucs i cavalls, que sojornaven als estables, i també pels porcs que hom engreixava a les corraletes.

Amb els anys, algunes cases havien instal·lat un sistema d’aigua corrent a partir d’un dipòsit situat a sota teulada, per la qual cosa, aquells que en tenien, en arribar a casa els quedava encara pujar l’escala fins al dipòsit.

Segurament per tots aquests factors (una sola font a l’altra banda del pont), gairebé tot hom posava galledes i cossiols sota les canals els dies de pluja per tal de recollir-ne l’aigua, qualificada com “aigua dolça”, perquè no tenia la mineralització pròpia de la que brolla de les deus i les fonts, guardar-la per beure i/o rentar-se atès que tenia bon gust i deixava la pell i al cabell amb molta finor.

Segurament també per això hi havia un pou a la plaça, ja desaparegut, amb una gran maneta per a bombar l’aigua, que sortia sempre fresca, però crua, i que la canalla fèiem servir gronxador.

Les anades i vingudes a la font del pont propiciaven trobades “casuals” de joves i no tant joves; xerrades, festejos, i potser també negocis entre la gent que, sobre tot en dies de mal temps, s’aplegava al portal de la font, davant del pont, a la vorera de la taberna del Moretes.

No he trobat cap expedient a l’arxiu municipal sobre aquesta obra tant important, que representava un millora en la higiene i la salut de la gent. Només es troben algunes referències en els llibres d’actes de l’Ajuntament.

La primera, en la sessió de 27 de setembre de 1952, en que s’acorda tirar endavant el projecte de les fonts i abeurador, delegant en el regidor Francisco Prats Vila per a que es traslladi a Tàrrega i s’assessori sobre el materials.

Posteriorment, en l’acta de la sessió extraordinària de 12 de novembre de 1953, consta que el projecte aprovat el 27 de setembre de 1952 per a la instal·lació de noves fonts públiques “obtuvo el beneplacito unànime de los vecinos” i ara la Junta nomenada, presidida per l’alcalde, Marcos Aresté Busquets, manifesta tenir la satisfacció de comunicar l’acabament de les obres i de fer lliurament de les fonts a l’Ajuntament.

Aquesta Junta, a mes de l’alcalde abans esmentat, estava formada per: Francisco Barberà Vilaplana i José Rosich Berengué, en representació de l’Ajuntament; José Moñart Castellà i Isidro Salvador Esqué, en representació de la Germandant de Llauradors, i, Pablo Porta Armengol i José Castañé Mota, en representació dels contribuents, als qual s’agraeix la valuosa i desinteressada col·laboració.

En la mateixa sessió s’acorda que, si calgués restringir el subministrament, reduir-lo a la font del Pont.

Pocs dies abans de la recepció de l’obra de les fonts, a la sessió de l’Ajuntament de 31 d’octubre de 1953 es dona compte d’una averia en el tub que porta l’aigua des de la font de la Sangola, la qual cosa en acredita la urgent necessitat de tenir una nova per a la portada i subministrament de  l’aigua al poble, que ara es porta des de la font de la Salamona (que es davant del poble), fins un dipòsit que hi ha en un local del mateix ajuntament, a l’altra banda del carrer de la Goleta (que avui forma part del museu). La font de la Salamona i el dipòsit marquen el límit de l’altura on se situen les fonts, que deixen fora tots els carrers que queden per damunt del carrer de la Cendra. Malgrat tot, amb les fonts als carrers, es milloraven les condicions de vida dels guimeranencs.

Casualitats relacionades amb la modernització del país. Diuen les cròniques que, el mateix dia 15 de novembre de 1953 sortia de la fabrica de la SEAT el primer cotxe del model 1400, que tenia les formes molt arrodonides.

L’altre aniversari d’obra pública que cal recordar a Guimerà, és el de la construcció del pont, l’any 1943, ara fa 80 anys, després que l’anterior havia segut destruït, volat amb dinamita, durant la retirada de les tropes que intentaven frenar l’avanç de l’exercit franquista una vegada trencat el front del Segre.

Avui, ningú troba a falta l’aigua de les fonts, i nomes continua rajant la del Pont, però continua en peu i transitable el pont construït l’any 1943. Dues obres que marquen la vida i el progrés d’un poble.

j. corbella i duch

advocat

18/desembre/2023

Comparteix la publicació:

LA PAERIA DE LLEIDA i EL RECTOR DE VALLFOGONA

Amb la celebració d’aniversaris, i/o centenaris, de tota mena, ens reafirmem també com a societat, i tenim ocasió de recordar persones i fets que han deixat empenta, i ens serveix com a referent.

Aquest 2 de setembre de 2023, es complirà el quatre-centè aniversari del traspàs de Francesc Vicens Garcia, poeta barroc i rector de Vallfogona de Riucorb, esdevingut en la mateixa data de 1.623. Per a mi un personatge, i un indret, gens llunyans, atès que soc nascut a Guimerà i, des de ben petit he sentit contar històries sobre el rector que, ara semblen una llegenda inventada..

García avui es considerat un gran poeta del barroc català, però publicà poc en vida, malgrat deixà escrits molts poemes que, posteriorment hem pogut conèixer i fruir de la seva lectura. Tampoc té gaires obres en prosa.

En uns temps convulsos pel bandolerisme, sembla que tingué bones relacions amb Pere Rocaguinarda (Perot lo Lladre) i amb el famós bisbe de Vic, Francesc Robusté, vinculat al bàndol dels “cadells”.

El seu prestigi literari portà a que fos contractat per l’Estudi General i la Paeria de Lleida, per a fer l’oració panegírica per l’elecció de rector de la universitat de Felip de Berga i Aliaga (valencià), que llegí davant els paers, el veguer i el claustre de la universitat, l’any 1613. Es compleixen, per tant 410 anys del discurs pronunciat per Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona de Riucorb, a la Paeria de Lleida.

No es tracta pas d’un poema burles i/o satíric dels que acostumava a redactar el rector, sinó d’un discurs erudit i seriós, que elogia la persona del nou rector de la universitat lleidatana, seguint els cànons teòrics establerts per aquest tipus de composicions. Partint d’una petició de benevolència, fa un elogi de les muses i de l’auditori. Continua una lloança del lloc d’origen del cognom Berga, relaciona la genealogia del personatge, explica els fets d’armes en que ha intervingut, fet esment de la batalla de Lepanto, i dels serveis fets a l’Església.  La part final del discurs està dedicat a elogiar els coneixements del llatí i del dret del personatge, per la qual cosa, avala la seva elecció.

Es tracta d’un poema llarg, que inclou 736 versos, dividits en cinc parts, i distribuïts en 28 octaves reials, 18 silves, 36 quintets, 38 quartets, i, un sonet final.

El poema se singularitza per la seva seriositat i l’erudició que demostra l’autor, en el coneixement de la mitologia i dels clàssics, i fou reeditada per l’actual Universitat de Lleida, l’any 2019, amb un comentari del professor Albert Rossich, especialitzat en la literatura barroca catalana, i gran coneixedor de l’obra del rector de Vallfogona. També en podem trobar referències a internet.

Ara, quan va de baixa la calor de l’estiu, pot ser un bon moment per a retrobar l’obra del rector de Vallfogona de Riucorb, gaudir de la seva ironia, i superar les històries llegendàries sobre els personatge que hàgim pogut sentir, comprovant que també tenia una vesant seriosa, propera a la Universitat i als clàssics.

 

j.corbella i duch

advocat

16/agost/2023

Comparteix la publicació:

POEMES ARRAN DEL CAMI

Diumenge a la tarda, a Guimerà, i el sol no te cap pressa per amagar-se en les llunyanes terres de ponent. Però no podem estar tot el dia a casa, i sortim carretera avall, tornant pel que sempre havia estat el camí dels Diumenges, i que ara porta el nom de Raval de la Salut, potser per a deixar clar a tot hom que, passejar, i si pot ser en companyia, és una de les millors maneres de fer salut.

No entrarem ara en una estèril discussió sobre si el nom es “diumenges”, amb referència al dia de la setmana, o “domenges”, com a derivat de dominus-domine, i, en referència als senyors, als que, molt temps enrere, eren els amos del territori. Ni a considerar si el nom es només una forma vocal, una manera de parlar, de la gent d’aquest poble.

I dic que no entraré en aquestes consideracions perque avui m’he posat davant l’ordinador impressionat per la contemplació d’un conjunt de folis amb poesies penjats d’unes tanques al costat del camí, i prop de les escoles, envoltats de cintes de colors que el vent ondula suaument, i acompanyat de codis QR que ens ofereixen veus de nois i noies recitant poemes, palesant així una feina feta amb serietat i il·lusió.

La troballa es un motiu d’alegria, i hom pensa que s’ha de disculpar per no haver-la descobert abans, atès que, segurament, l’exposició de poemes al vent i a la vista de tots els que transiten pel camí, és el resultat de la celebració del dia de la poesia que es commemora el 21 de març, coincidint amb el començament de la primavera.

Apunto els títols dels poemes, tots ells alegres i de lectura fàcil, que es transcriuen amb indicació del seu autor/a: Brins d’herba; El silenci (de Miquel Desclot); Rata d’escala (del mateix autor); Follet; A la nit; L’Ànec i l’Oca; La gallina eixerida (de Joana Raspall); El Cuquet (de la mateixa autora); Paraules al vent (també de Joana Raspall); Cuca de llum (de Mercè Rodoreda); L’Alzina i el Roure (de Nuria Albó); Avui les fades i les bruixes s’estimen (de Maria Mercè Marsal); Els grills (d’Enric Larreula); Grill (Nuria Albó); On és el vent ??? (de la mateixa autora); Fulles seques; Els ocells, i, La fulla.

S’inclouen també poemes visuals, amb cal·ligrames que representen un hipopòtam, un ocell, o un cargol.

Ben segur que tenim a la vista el resultat d’una activitat escolar, o be d’un lleure formatiu seguit pels mes joves del poble. Llegeixo els texts, escolto els àudios, i m’entretinc especialment en la lectura de dos poemes. Primer, amb que ens parla d’un xerraire gat de cua blanca, procedent d’una cantarella anglesa, traduïda per Marià Manent, i que diu així:

Gat de cua blanca / No em diràs d’on vens ? / Ara vinc de Londres, del palau del Rei / Gat de cua blanca: que hi has vits allí ? / A sota la cadira, només un ratolí.

L’altre és el poema de Nadal escrit per Mn. Ramon Muntanyola, que havia estat vicari a Guimerà, i que porta per títol “Muntanyes de suro”. Amb gran senzillesa, i seguin un ritme fàcil que traspua fervor religiós, ens atansa a Nadal, dient: “Jo tinc un pessebre de suro i cartró, d’arena i de molsa, de boixos i arboç, d’estrelles pintades, …..”

Ha estat una troballa impensada, gratificant, d’aquelles que obren el cor i t’omplen la cara d’aire fresc, com el d’aquest cap vespre, després de tardes de núvols i pluja que no han pogut reviure el Corb.

Però aquestes poesies arran del camí ens mantenen en l’esperança de les noves generacions que, sens dubte, sabran construir un mon millor.

A la nit, mentre contemplava la calma des del mirador de casa, m’ha semblat que l’interès per l’exposició anava mes enllà, i he vist que la lluna nova, que aquests dies s’aixeca damunt de Passanant, parava un moment el seu caminar i llegia atentament el poemes posats arran del camí.

j. corbella i duch

advocat

05/juny/2023

 

Comparteix la publicació:

EL LLIBRE DEL BACALLÀ

Aquest senzill i al mateix temps omnicomprensiu títol és el del llibre que dijous passat presentava la seva autora, Fina Comas, a la llibreria Caselles, acompanyada pel Dr. Àngel Pedra, president de la Societat Cultural i Gastronòmica dels Amics del Bacallà de Lleida.

Hi vaig assistir amb una doble motivació. Per una banda, com a membre de la Societat Gastronòmica, i, per una altra, per afinitat amb l’autora de l’obra, advocada de professió.

No vaig quedar pas defraudat. Fina Comas va començar amb un bloc dedicat a la cuina. A partir d’aquí, ha ampliat coneixements assistint a cursos i jornades i viatjant a diferents llocs per conèixer les especialitats locals. L’obra, d’unes 200 pàgines, no és pas un simple recull de receptes de cuina amb el bacallà  com a protagonista, ja que té una extensa primera part dedicada a explicar l’etimologia del bacallà, la història de la pesca, les diferents formes de conservació i els camins que  ha seguit per arribar fins a les ribes del Mediterrani, dedicant unes pàgines per recordar-nos com i quan va entrar a Catalunya, que ho situa cap al 1574, quan es bescanvia per aiguardent amb comerciants anglesos i holandesos. Inclou unes pàgines dedicades a l’ofici de bacallaner, que les presses i la producción industrial i en massa dels nostres temps semblen portar a la desaparició per falta de relleu professional. I, parlant de bacallaners, explica el significat de l’expressió “tallar el bacallà”, tan lligada a l’ofici i a les funcions desenvolupades pels priors dels convents. En l’àmbit dels professionals del bacallà, explica gràficament els noms de les parts que s’aprofiten del bacallà i els passos que cal seguir per dessalar-lo.

La segona part, dedicada a les receptes, inclou diferents apartats que contemplen les variades possibilitats culinàries del producte, des dels aperitius passant per diverses combinacions i fins als plats en què és l’únic i suprem protagonista. Acaba amb una recepta de fra Sever d’Olot, monjo caputxí i autor del Llibre de l’art de cuinar, una edició manuscrita del 1787 avui recuperada gràcies a la dedicació d’un altre caputxí, fra Valentí Serra. El llibre que ens ofereix Fina Comas està escrit en un estil clar i directe que en facilita molt la lectura i inclou fotografies, fetes per la mateixa autora, de tots els plats que proposa i de la informació relacionada amb la pesca, la conservació i la venda del bacallà.

Estic segur que, per la qualitat del seu contingut, serà una obra de referència als prestatges de la cuina d’aquells que se senten especialment complaguts degustant un plat de bacallà.

Josep Corbella i Duch
Advocat

Comparteix la publicació:

ACABANT AMB RÈMORES DE LA HISTÒRIA (nova regulació de la redempció dels censos)

Darrerament ens arriba molt soroll mediàtic relacionat amb els tràmits de redacció, aprovació i promulgació de lleis, i altres disposicions de caràcter general, fins al punt que hom pot arribar a creure, erròniament, que el procés legislatiu segueix el seu camí entre diaris i tertúlies radiofòniques i televisives.

Però en mig de tant excitació mediàtica, també trobem lleis que s’aproven i es publiquen sense fer gens de soroll, i comencen a desplegar els seus efectes causant alguna sorpresa als afectats, que estaven desprevinguts.

Em refereixo a la llei de Catalunya 3/23, de 16 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic per al 2023, que, cap al final, inclou unes disposicions que modifiquen el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i que no son pas de tipus fiscal, ni financeres, i que tampoc s’inclou en el sector públic, sinó a l’àmbit privat, això és, de les relacions entre particulars.

Les normes esmentades, es refereixen als censos, i al règim de la propietat horitzontal dels immobles, i, mes concretament, a la instal·lació d’energies renovables. Però deixem de banda aquest últim aspecte, sense que s’hagi d’entendre que tingui una importància menor, i ens ocupem de la modificació de les normes sobre redempció dels censos històrics, aquells constituïts d’acord amb la legislació anterior a la llei de  censos de 1990.

Per a centrar la qüestió, diguem que ha pervingut la figura medieval del cens emfitèutic (que tenia arrels romanes), amb algunes modificacions, i que consisteix en la cessió de terrenys, a perpetuïtat, i/o a llarg termini, per al seu cultiu i/o millora, a canvi del pagament d’un cànon o pensió anual, en diners o be amb una part dels fruits i productes de la finca.

D’aquesta manera es fraccionava i dividia la propietat de la finca. El cedent, anomenat també censalista, en tenia el domini directe, i l’emfiteuta o censatari, el domini útil. Aquest darrer, la conreava, en treia els fruits, i la podia transmetre pagant un percentatge del preu al censalista, titular del domini directe, anomenat lluïsme

El censalista, titular del domini útil, tenia el dret d’adquisició preferent cas que el censatari transmeti el domini útil a un tercer, anomenat fadiga.

Els censos emfitèutics han estat molt nombrosos a Catalunya, especialment a l’àrea de Barcelona, fins al punt d’incidir negativament en la seva expansió urbanística i en la transformació industrial. Per això, en els primers temps de la dictadura franquista fou promulgada la Llei de 31 de desembre de 1945 sobre inscripció, divisió i redempció de censos, que només afecta Catalunya (malgrat no ho digui expressament), que trenca amb el sistema anterior disposant la redimibilitat i la divisió dels censos existents, instaurant un Tribunal Arbitral de Censos a cadascuna les quatre capitals de província, format per un magistrat, un notari, i un registrador de la propietat, amb la finalitat de decidir en les controvèrsies sobre redempció i divisió de censos en el seu àmbit territorial. Aquets tribunals especials van estar en funcionament fins l’any 1985, en ser suprimits per la vigent llei orgànica del poder judicial.

Posteriorment, la Llei de la Generalitat 6/90, de 16 de març, modifica la regulació dels censos a Catalunya i en fixa el preu de la redempció, que pel que fa a les pensions, l’estableix en la capitalització del tipus acordat al 3%, i quan al lluïsme i la fadiga, al 2% del valor cadastral de la finca, mes l’1/40 part d’un segon lluïsme per cada any passat des de la darrera transmissió de la finca, amb un límit total de dos lluïsmes. Però respecte de l’antic territori emfitèutic de Barcelona la redempció del lluïsme s’estableix en un 10% del valor cadastral de la finca (tot plegat una mica complex).

La nova llei de 16 de març d’enguany, canvi radicalment les normes sobre redempció dels censos, deixant enrere les normes anteriors, i fixant-ne el preu en l’ú per cent del valor cadastral de la finca, mes un altre ú per cent si el dret de lluïsme consta inscrit en el Registre. Total avui els censos es poden redimir (extingir traient la càrrega que grava la finca), pagant al titular del domini útil el 2% del seu valor cadastral de la finca.

I allò mes important, correspon al censatari, titular del domini útil, el dret a procedir de forma unilateral a la redempció del cens, mitjançant compareixença davant notari, consignant la quantitat que correspongui en concepte d’indemnització a favor del censalista.

La nova disposició és el darrer embat legal contra els cens històrics, deixant en gaire be res les expectatives dels titulars d’aquests antics censos emfitèutics.

El temps passa, canvien les necessitats socials, i així s’impulsen els canvies i les modificacions en el sistema jurídic, malgrat que sigui molt lentament i a batzacades, com veiem en el cas que comentem.

I, per acabar, cal dir que el vigent Codi Civil de Catalunya, en els arts. 565-1 a 33, regula l’actual institució dels drets de cens, com a prestació periòdica vinculada a la propietat d’una finca, i, mes endavant, en l’art. 626-1 a 7, el contracte de censal, i que la nova norma que comentem no afecta aquestes disposicions, atès que els seu objecte es limita als censos que podem qualificar com a històrics.

j. corbella i duch

advocat

27 d’abril de 2023

Comparteix la publicació:

9999
(nou mil nou-cents noranta-nou)

Hem escrit un número, sense mes, i també llur expressió gramatical. Res mes.

Però, si el contemplem, si el mirem i el remirem, hi veiem el seu atractiu. Començant per la repetició de les xifres que formen el conjunt que forma el número, continuant per la forma de cadascuna de les xifres que conformen el numero: arrodonida, amb la meitat superior tancada i la inferior oberta; la repetició de una individualitat singular, única, formant una continuïtat en una línia recta horitzontal, que suggereix un camí que apunta a l’infinit. I, així, entra en el nostre entorn, i es fa familiar.

Atesa la seva simplicitat, és molt fàcil de recordar, però si el mirem des de la perspectiva d’un nombre de coses, de comptar objectes, anys, dies, passos, paraules, etc., s’esdevé una fita llunyana, difícil d’aconseguir.

Segons com, si la persona que el contempla i reflexiona, viu en un ambient depressiu, rodejat de frustracions, amb projectes mig començats i mai acabats, veurà en el numero 9999 l’expressió d’algú que s’ha quedat a un pas de la plenitud del numero rodo significat pel deu mil. Potser el vegi com la manifestació de la mes gran frustració, i de la inutilitat de l’esforç que no ha pogut arribar al cim, la representació d’allò mes negatiu.

Però aquell que és optimista, el que allarga la mirada mes enllà de l’horitzó, hi sabrà veure tot un conjunt de resultats satisfactoris, de guanys que poc a poc, potser amb dificultats, han enriquit i conformat la pròpia personalitat.

I tantes coses ens arriben només en uns moments de contemplació d’aquest número despullar de qualsevol altra cosa, i sense cap afegit, que podem estar una llarga estona parlant d’un número que, per ell mateix, no diu res.

Al cap i a la fi, els números son freds i inexpressius. Som nosaltres qui els hi donem veu i sentit segons l’ús que en fem, i la destinació que els hi donem, i serveixen tant per a informar-nos de riqueses exultants, com de la pobresa mes escandalosa.

Avui, aquesta llarga exposició, ha estat motivada per la contemplació del meu DNI (document nacional de identitat), que acabo de renovar, i que té validesa fins l’ú de gener de 9999. Una data que, a hores d’ara, és molt llunyana.

No se pas si arribaré a veure aquest dia en que l’Administració, sempre previsora, ha disposat que s’ha de fer la renovació del document, però estic disposat a seguir el camí que s’hagi de transitar fins arribar-hi, malgrat pugui ser llarg i difícil.

La nova data de renovació del DNI no has estat pas una sorpresa, i tampoc m’ha donat cap disgust. El temps passa inexorablement, i no podem pas anar-hi en contra, sinó que ens cal adaptar-se a cada moment i seguir, seguir amb el cap ben alt, perque si no és així, no podrem veure allò que ve, ni ens adonarem de tot el que hi ha en el camí.

La determinació d’una data pel proper tràmit administratiu de renovació, ens palesa que, en el nostre mon, no hi ha res indefinit, que tot te una data de caducitat, mes o menys llarga, però arriba un dia en que les coses acaben. I, dit això, podem afegir, que ens cal estar atents i preparats per encarar aquest moment en que les coses acaben.

Per a que ens hi puguem acostumar, aquesta setmana, acabarem un any, i en començarem un altre, i com aquell que no vol, 9999 estarà mes a prop.

Aquesta vegada, un simple número, incorporat en un d’acte administratiu, que determina la renovació d’un document important en el desenvolupament de l’activitat diària de les persones, s’ha convertit en l’impulsor d’una reflexió sobre el camí de la vida.

j.corbella i duch

advocat

30/desembre/2022

Comparteix la publicació:

AGRAIMENT A UN BOTIGUER FLORENTÍ

Aprofitant que aquest any la festa de la Mare de Deu del Pilar s’esqueia entre setmana, amb un grup d’amics hem fet una excussió per ciutats de la Toscana italiana.

El fet, en si mateix, no va mes enllà de l’àmbit personal, si no fos perque, el primer dia del viatge, després de caminar pels carrers empedrats del centre de Florència, d’admirar la seva catedral, cúpula inclosa, i d’imaginar, fins on era possible, la intervenció del lleidatà cardenal Remolins en el judici, condemna, execució a la forca i cremació a la foguera del frare dominic Girolamo Savoranola, i amb el ulls tancats, escoltar en silenci la remor de la multitud de gent aplegada a la plaça de la Signoria, per a veure amb els propis ulls la caiguda i anorreament de qui havia ostentat el poder de la ciutat, arribats a l’anomenat pont vell, farcit de botigues a banda i banda, hom va decidir dissoldre el grup, i llavors, cadascú, va prendre el camí que mes li venia de gust. 

I, a partir d’aquí, mes enllà del pont vell de Florència, comença la història que volia contar-vos, perque, acostumat com estic a portar corbata de llaç, i sabent que costa molt de trobar-ne a casa nostra, aprofito totes les oportunitats que tinc per a renovar les existències, i tenir l’armari ben assortit.

Fins fa poc, se’n podia trobar a les botigues dels aeroports, però en els últims temps no he tingut gaire sort (tampoc és que viatgi massa, i les restriccions derivades de la pandèmia també ho han impedit). Parlant d’Itàlia, cal dir que les vegades que he estat a Milà, he pogut donar un tom per les conegudes galeries de Vittorio Emanuele, on hi ha un parell de botigues que tenen vistoses corbates de tota mena, i, algú m’ha dit que a Nàpols també se’n poden aconseguir de maques.

Be, però aquest octubre passejava per Florència, a l’altra banda del pont vell, badoquejant entre altres turistes pel carrer de Guicciardini, quan m’adono que en una botiga d’aquelles de tota la vida, en una de les vitrines del costat de la porta s’hi exposen corbates de colors vius i lluminosos.

L’establiment és d’aquells que convida entrar-hi, no massa gran, mes aviat estret, amb taulell i prestatgeries de fusta. Només hi ha un senyor que sembla el botiguer, d’aquella edat indefinida, que en veure’ns s’aixeca de la cadira i ens treu un parell de caixes amb diverses corbates de llaç que, a primer cop d’ull em deixen encegat i fan molt difícil d’escollir-ne una.

Deixo el barret que porto damunt del taulell, i em poso a mirar i remirar quina corbata pot quedar millor, quins colors, quins colós i quins dibuixos no tinc, en provo alguna davant del mirall, i, finalment, decideixo, pago i, marxem.

Continuem carrer amunt comentant en aquest viatge, sense pensar-hi gaire, hem pogut comprar corbates noves, i, llavors sento algú que, darrere meu, em crida, i que ve cap a mi amb el pas accelerat, somrient, i amb el meu barret a la ma.

També amb un somriure li dono les gràcies. El senyor Chelazzi, que és el nom de la botiga, m’ha fet un gran favor. Si no s’hagués pres la molèstia de sortir del seu establiment en veure el barret sol i abandonat al taulell, i de sortir al carrer, l’hauria perdut per sempre mes.

No parlem pas d’un objecte valuós, però es de molta utilitat especialment quan hom fa llargues caminades sota el sol.

El Sr. Chelazzi, botiguer de Florència, ha demostrat que és amable i solidari amb els demés i, malgrat potser no tingui ocasió de llegir aquestes ratlles, volia deixar constància del meu agraïment.

J.Corbella i Duch

advocat

14/novembre/2022

Comparteix la publicació:

QUAN  NÉIXER A CASA ESDEVÉ UN PROBLEMA

La recent sentència 66/2022, de 2 de juny, del Tribunals Constitucional, sembla que ha donat com una mena de campanada que ha fet despertar tot hom, i de cop i volta hem vist que no hi ha cap normativa legal que estableixi on i com les dones han d’infantar els seus fills, i que tampoc està regulat legalment un procediment específic per obligar una dona gestant,que ha decidit donar a llum en el seu domicili, a ingressar en un centre sanitari i a rebre assistència mèdica en el part.

Començant pel fiscal que ha intervingut en el procés del TC, i acabant pe una de les magistrades del tribunal que formula un vot particular a la sentència, tot hom ha quedat sorprès, i, tot d’una, ens hem adonat que les lleis que regulen les prestacions del sistema sanitari públic, no tenen prevista l’assistència del part a domicili.

Tots hem quedat bocabadats, perquè resulta que els metges del sistema sanitari públic no poden fer assistència en un part domiciliari, senzillament, perquè no esta previst.

Ben mirat, servidor, que va néixer a casa, només amb l’assistència d’una llevadora no professional, pensa que, si fos a fer avui, la mare potser hauria tingut dificultats per a infantar.

Però d’aquest naixement ja han passat molts anys, i ara només en parlem per assenyalar les diferències i el contrast entre abans i l’ara.

La vida, i el sistema de l’Estat de benestar que, amb dificultat i deficiències, hem anat construïnt, han evolucionat de tal manera, que ara no tenim previst, i no ens imaginem, que una dona pugui infantar a casa, i només pensem en l’assistència hospitalària, quan, fins no fa tants anys, allò normal i habitual, era el naixement a casa, i només quan es tractava d’una gestació complicada, o de famílies amb disponibilitat econòmica, hom acudia a l’assistència hospitalària al part.

Així doncs, és possible que, si el legislador ha tingut ocasió de llegir la llarguíssima sentència del TC que comentem, dintre de poc temps estigui regulada legalment l’assistència al part en el domicili dintre de les prestacions del sistema sanitari, i així es podrà evitar la repetició del calvari que va passar, l’abril de 2019, una senyora d’Oviedo que, juntament amb la seva parella, havien decidit donar a llum en el domicili familiar amb l’assistència d’una llevadora professional titulada.

Però la gestació s’allargava, i va anar mes enllà de les 42 setmanes habituals, i els metges de l’hospital públic que en feien el seguiment, paral·lelament a la llevadora privada, van veure perill  per la vida, integritat i salut, tant del nasciturus, com de la mare, i així ho van comunicar al jutjat de guàrdia, que a la vista dels informes presentats, i només amb la conformitat del Fiscal, va decidir l’ingrés obligat de la gestant a l’hospital universitari de la ciutat, acompanyada per la policia municipal.

I ja tenim el conflicte, la gestant presenta recurs queixant-se de que s’ha imposat l’ingrés obligat sense escoltar-la prèviament, i que se li ha imposat una mesura que vulnera els seus drets fonamentals a la llibertat individual i a la intimitat personal.

Diguem que, l’endemà de l’ingrés imposat a la gestant, naixia una nena amb l’ajuda d’una cesària, i que, el TC, per una majoria molt ajustada, tres anys després, ha dictat una sentència desestimant el recurs presentat.

No és aquí el lloc mes adient per a fer un extens comentari de la sentència esmentada, però val la pena apuntar els canvis socials, i sanitaris, sobre l’assistència al part.

j. corbella i duch

advocat

9/setembre/2022

Comparteix la publicació:

LA SENYORA DEL GOS BLANC

Aquest diumenge, al capvespre, després que el sol hagi començat la seva davallada en el mes enllà mai aconseguit, he passat una estona al balcó de casa, i, com aquell que no vol, m’he recordat de les estones passades al mateix balcó durant el temps de confinament imposat per a intentar controlar la pandèmia desfermada per l’aparició de la malaurada COVID-19.

En els llargs dies de confinament, quan els coloms passejaven i festejaven carrer a munt i carrer avall, sense cap mena d’impediment, i hom podia distingir el cant de la merla del de la cadernera, entre la poca gent que transitava, a mig matí, i cap al tard, apareixia una senyora, ni jove, ni gran, discreta, vestida per a sortir al carrer, però no pas mudada, que anava acompanyada d’un gas blanc, no massa gran, d’aquests que tenen cabell abundant, i no paren mai de moure la cua.

Es tractava d’una persona tant normal, que no sobresurt per res ni crida l’atenció, si no fos pel gos que l’acompanya, com una bola de neu bellugadissa. Però ancorats en un temps sense gaires distraccions, les repetides aparicions de la senyora amb el gos blanc fan que hom s’hi fixi, i que n’observi la manera de fer.

La senyora repetia sempre el mateix comportament. Venia caminant amb el gos, que el portava lligat amb una corretja, i s’asseia en l’esgraó de l’entrada d’una botiga, forçament inactiva per imposició governativa.

El gos quedava quiet, com esperant, i, al cap de poc temps, se’l posava a la falda, i així, senyora i gos, estaven força estona, no se si descansant del cansament de la caminada, esperant de passar el temps mentre es feia l’hora de dinar, o de sopar, o, senzillament, aprofitant l’ocasió per alliberar-se de l’imposat tancament a casa.

I així un dia i un altre dia. Sola, només amb el gos blanc, sense parlar amb ningú. Quan en tenia prou d’estar asseguda amb el gos a la falda, marxava carrer amunt. Algunes vegades portant el gos en braços, cosa que em va fer pensar que potser ja era vell, i no estava per a fer gaires caminades.

Mes endavant, quan es van suavitzar les normes de confinament, i la gent podia sortir en unes determinades hores, segons l’edat, vaig veure passejar la que, en el meu imaginari personal, serà per sempre “senyora del gos blanc”, però anava sola, sense el gos, potser per salvar-lo de les multituds.

Acabades les restriccions no he tornat a veure la senyora del gos blanc, i em queda el dubte de si ambdós continuen en vida. De si encara hi ha una senyora que passeja acompanyada d’un gos blanc, cansat de viure i de caminar, que l’ha de portar el coll per tornar-lo a casa. I de si el gos blanc, només va ser un incident, un argument, una excusa, per a poder sortir una estona al carrer.

En el temps de confinament, la senyora i el seu gos blanc, els he vist com l’encarnació de la soledat i de la incomunicació, i ara penso que potser no ho he sabut veure be, i, que realment, mentre romanien asseguts a l’escala, pregonaven una relació solidària, en mig del desert de la ciutat.

 

  1. corbella i duch

advocat

09/juny/2022

Comparteix la publicació: